De multidisciplinære cancergrupper (DMCG'erne) har i nogle år været i gang med en intensiveret indsats omkring udvikling og opdatering af kliniske retningslinjer, for bl.a. at understøtte en harmonisering på tværs af sygdomsområderne.

Mere end 115 DMCG-retningslinjer findes nu i den fælles DMCG-skabelon og mange flere er undervejs.
Retningslinjesekretariatet har til opgave at understøtte udviklingsarbejdet med bl.a. metodesparring, litteraturhåndtering, administrativ godkendelse mm.

Som led i en styrkelse af funktionen tiltræder cand. cur., ph.d. Sasja Jul Håkonsen som kvalitetskonsulent i Retningslinjesekretariatet den  1. september.

Sasja kommer fra en stilling som videnskabelig medarbejder i Center for Kliniske Retningslinjer i Aalborg, og vil sammen med Julie Bolvig Hansen understøtte DMCG'ernes arbejde med de kliniske retningslinjer på kræftområdet.

Ligeledes per 1. september begynder Ane Birgitte Telén Andersen i Retningslinjesekretariatet i en halvtids-funktion.

Ane Birgitte er kvalitetskonsulent hos RKKP, og vil fremover varetage en delt funktion med 50% i Retningslinjesekretariatet og 50% i RKKP's Afdeling 2: Cancer og Cancerscreening.

Ane Birgitte skal understøtte DMCG'ernes retningslinjeindsats, og koblingen mellem retningslinjer og databaser, herunder indgå i dialog om monitorering af retningslinjernes anbefalinger.

Markedsplads_Julie_IMG_5133 - til nyhed_2020.JPG

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N