De multidisciplinære cancergrupper (DMCG'erne) har i nogle år været i gang med en intensiveret indsats omkring udvikling og opdatering af kliniske retningslinjer, for bl.a. at understøtte en harmonisering på tværs af sygdomsområderne.

Mere end 115 DMCG-retningslinjer findes nu i den fælles DMCG-skabelon og mange flere er undervejs.
Retningslinjesekretariatet har til opgave at understøtte udviklingsarbejdet med bl.a. metodesparring, litteraturhåndtering, administrativ godkendelse mm.

Som led i en styrkelse af funktionen tiltræder cand. cur., ph.d. Sasja Jul Håkonsen som kvalitetskonsulent i Retningslinjesekretariatet den  1. september.

Sasja kommer fra en stilling som videnskabelig medarbejder i Center for Kliniske Retningslinjer i Aalborg, og vil sammen med Julie Bolvig Hansen understøtte DMCG'ernes arbejde med de kliniske retningslinjer på kræftområdet.

Ligeledes per 1. september begynder Ane Birgitte Telén Andersen i Retningslinjesekretariatet i en halvtids-funktion.

Ane Birgitte er kvalitetskonsulent hos RKKP, og vil fremover varetage en delt funktion med 50% i Retningslinjesekretariatet og 50% i RKKP's Afdeling 2: Cancer og Cancerscreening.

Ane Birgitte skal understøtte DMCG'ernes retningslinjeindsats, og koblingen mellem retningslinjer og databaser, herunder indgå i dialog om monitorering af retningslinjernes anbefalinger.

Markedsplads_Julie_IMG_5133 - til nyhed_2020.JPG