En røgfri fremtid kommer ikke af sig selv. Hvis ingen børn og unge skal ryge i 2030, bliver vi nødt til at have en national plan for, hvordan vi når målet.

DMCG.dk støtter Røgfri Fremtid, og ønsker i forbindelse med folketingsvalget at sætte politisk fokus på emnet.
Over de seneste år er andelen af unge rygere steget; det er vigtigt at vende udviklingen nu.

Nationale planer virker, det har vi set fx i forhold til kræft, trafik og vandmiljø, og når det handler om tobaksforebyggelse er Norge et godt eksempel. Lad os sammen sætte fokus på en Røgfri Fremtid.

Rygning i Danmark – tal og fakta

  • Hver dag begynder 40 børn og unge at ryge
  • Hvert 36. minut tænder et barn eller et ungt menneske den første cigaret
  • 24 % af de 16-19-årige ryger hver dag eller lejlighedsvist
  • I 2013 røg kun 22 % i samme aldersklasse
  • 8 ud af 10 rygere begyndte inden de fyldte 18 år

Læs mere på https://www.roegfrifremtid.dk/

Røgfri fremtid logo.jpg

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N