En røgfri fremtid kommer ikke af sig selv. Hvis ingen børn og unge skal ryge i 2030, bliver vi nødt til at have en national plan for, hvordan vi når målet.

DMCG.dk støtter Røgfri Fremtid, og ønsker i forbindelse med folketingsvalget at sætte politisk fokus på emnet.
Over de seneste år er andelen af unge rygere steget; det er vigtigt at vende udviklingen nu.

Nationale planer virker, det har vi set fx i forhold til kræft, trafik og vandmiljø, og når det handler om tobaksforebyggelse er Norge et godt eksempel. Lad os sammen sætte fokus på en Røgfri Fremtid.

Rygning i Danmark – tal og fakta

  • Hver dag begynder 40 børn og unge at ryge
  • Hvert 36. minut tænder et barn eller et ungt menneske den første cigaret
  • 24 % af de 16-19-årige ryger hver dag eller lejlighedsvist
  • I 2013 røg kun 22 % i samme aldersklasse
  • 8 ud af 10 rygere begyndte inden de fyldte 18 år

Læs mere på https://www.roegfrifremtid.dk/

Røgfri fremtid logo.jpg