DMCG-formand Michael Borre udtaler sig i juni nummeret af SKA NYT om den aktuelle situation på kræftområdet i kølvandet af coronakrisen.

De COVID-19 nødanbefalinger der blev udarbejdet i regi af de Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG'er) har formentligt ikke fundet stor anvendelse grundet det hurtigt faldende smittetryk .

Coronakrisen har dog efterladt andre spor for kræftbehandlingen, hvor mange procedurer har været udsat – ikke mindst på foranledning af patienterne.

Læs formandens overvejelser om efterdønningerne  i artiklen side 6-7. 

SKA er Sammenslutningen af Kræftafdelinger. SKA NYT udkommer 4-5 gange årligt med nyheder fra ind- og udland indenfor kræftforskning. 

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N