Formand for DMCG.dk Michael Borre blev ved generalforsamlingen i DMCG.dk den 28/11 2018 genvalgt til formandsposten for en treårig periode.
Formanden modtog genvalget med stor glæde: "Jeg brænder for sagen, og ser meget frem til at fortsætte arbejdet med DMCG'ernes mærkesager".

Forretningsudvalgsmedlemmerne Erik Jakobsen (DLCG), Peer Christiansen (DBCG) og Jens Overgaard (DAHANCA) fortsætter ligeledes deres arbejde i en ny 3-årig periode. Overlæge på Herlev Hospital Ulla Peen (DGCG), blev valgt ind som afløser for Lene Lundvall, der har valgt at trække sig efter en omfangsrig og dedikeret indsats i både FU og MDT-udvalget.

Se forretningsudvalgets sammensætning og valgperioder på http://www.dmcg.dk/om-dmcg/forretningsudvalget/

6868_MB fra DKD_2018.jpg

"Jeg brænder for sagen, og ser meget frem til at fortsætte arbejdet med DMCG'ernes mærkesager" sagde Michael Borre efter generalforsamlingen.

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N