Tilmeldingen til Danske Kræftforskningsdage den 29. og 30. august 2024 i Odeon, Odense er åben.

Konferencens omdrejningspunkt er i år prioriteringsdagsordenen: hvor er de vigtigste ressourceudfordringer, hvad skal vægtes, og hvordan gøres det mest hensigtsmæssigt på et område i konstant forandring?
Der er et samtidigt pres fra flere sider, men også positive forandringer og nye muligheder.


Programmet har fokus på, hvordan vi bedst får ny viden i spil og i samarbejde tilbyder danske kræftpatienter den bedste behandling.

I årets DMCG-session fremhæves succeserne; herunder hvordan patientrapporterede oplysninger (PRO) kommer bedst muligt i spil, set fra både den kliniske stol og fra patientens perspektiv.

Se programmet for dagene her 

 

DKD24(760 x 428 px).png


Tilmeld dig Danske Kræftforskningsdage via dette link:

Danske Kræftforskningsdage 2024 | Arrangementet (tilmeld.dk)

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N