coronavirus_rm842-beskåret1.png

I et forsøg på at udvise rettidig omhu under den aktuelle COVID-19 epidemi, udfærdiges der aktuelt i enkelte DMCG'er en række midlertidige nød-anbefalinger for, hvordan patienter fra de forskellige kræftsygdomsområder kan bringes bedst igennem den kritiske situation.

Anbefalingerne er udfærdiget med henblik på at minimere risikoen for coronasmitte uden at kompromittere effekten af den igangværende behandling, samt sørge for, at der tages ekstraordinære forholdsregler for de mest udsatte patienter.
Ikke mindst er der behov for anbefalinger, der sikrer en ensartet behandling på tværs af landet også i den gældende situation.

Formand for DMCG.dk Michael Borre udtaler sig om situationen i TV-avisen 18.30 lørdag den 28. marts [minuttal 14:52-17:41]
https://www.dr.dk/drtv/se/tv-avisen-18_30_-coronatal-skaber-forsigtig-optimisme_176859

Indtil videre overholdes uændret gældende nationale anbefalinger og bekendtgørelse om maksimale ventetider.
Kun enkelte markeringer i de midlertidige COVID-19 anbefalinger forudsætter eventuel dispensation fra de gældende patientrettigheder, såfremt situationen skulle ændre sig.

Sundhedsstyrelsens seneste udmeldte rammer for håndtering af kræftbehandlingen under COVID-19 epidemien fremgår af henvendelsen her:
https://www.dmcg.dk/siteassets/om-dmcg.dk/covid-19/brev-vedr.-varetagelse-af-kraftomradet-under-covid-19-epidemien.pdf

De midlertidige COVID-19 anbefalinger er samlet på dmcg.dk hvor der også findes et udsnit af den nyeste litteratur omhandlende COVID-19 og cancer.

 

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N