Markedsplads ved DKD.jpg

Arrangørerne ved Danske Kræftforskningsdage, DCCC og DMCG.dk, inviterer til deltagelse i Markedspladsen fredag den 30. august.

Alle med noget på hjerte har mulighed for at få en stand, hvor I kan præsentere jeres område for en bred målgruppe.

Markedspladsen henvender sig til deltagerene ved Danske Kræftforskningsdage, som vil være klinikere, forskere, patientforeninger, beslutningstagere inden for sundhedsområdet.

Se hvordan du søger om en stand på siden her.

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N