28.01.2018

ECV cancer symposium

Den 30. maj afholdes ECV cancer symposium 2018 på Rigshospitalet.
Dagens formål er at præsentere og diskutere ny viden og metoder inden for diagnostik, onkologi, kirurgi og patologi, med henblik på vidensdeling, netværksdannelse mv.
 
Tilmelding senest 1. maj til Michael Achiam, Abdominalcentret, RH.

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N