Sundhedsstyrelsen har netop åbnet for anden ansøgningsrunde til Puljen til styrkelse af forskning i immunterapi ved kræftsygdom.

Puljen er på ca. DKK 30 mio. og kan søges af bl.a. kliniske forskere til forskning i immunterapi ved kræft.

Yderligere oplysninger om krav til ansøgningerne, den forskningsfaglig bedømmelsesproces og krav til opfølgning kan ses i selve puljeopslaget. 

Opslaget kan læses her

Ansøgningsfristen er 2. september 2019 kl. 15.00.

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N