DMCG.dk og DCCC har i lyset af de seneste udmeldinger fra myndighederne besluttet at aflyse Danske Kræftforskningsdage 2020.

Konferencen skulle have været afholdt den 27. og 28. august 2020.

Beslutningen er taget efter myndighedernes forlængelse af forbuddet mod store forsamlinger til og med august måned for at mindske smittespredningen af coronavirus.

Det vurderes for nuværende, at det hverken vil muligt eller forsvarligt at samle mere end 500 personer fra kræftområdet under samme tag i to dage, selv hvis situationen skulle være en anden i sensommeren.

Et stærkt nationalt samarbejde på kræftområdet er en væsentlig del af grundlaget for en høj og ensartet kvalitet i forskning og behandling på tværs af kræftforløb og kræftområder, hvorfor både DCCC og DMCG.dk ser frem til at Danske Kræftforskningsdage vender tilbage i 2021.

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N