Et stærkt nationalt samarbejde på kræftområdet er en væsentlig del af grundlaget for en høj og ensartet kvalitet i forskning og behandling på tværs af forløb og områder.
Derfor afholder Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) og Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danske Kræftforskningsdage.

På landets største konference på kræftområdet ser vi frem til at samle klinikere, forskere, patientforeninger og beslutningstagere på tværs af sygdomsområder, forskningsdiscipliner og specialer. 

Danske Kræftforskningsdage afholdes den 26. og 27. august 2021.
Vi ser frem til nogle givende dage.


Danske Kræftforskningsdage 2019.jpg

Danske Kræftforskningsdage 2021

 
Call for abstracts
Primo februar 2021

Frist for indsendelse af abstracts
28. april 2021

Tilmeldingen åbner 
primo maj 2021

Arrangementet er udsolgt
Hvis du ønsker at komme på venteliste,
klik her

Poster sessionen åbner online
13. august 2021

Danske Kræftforskningsdage 
26. og 27. august 2021