Programmet for både torsdag den 26. august og fredag 27. august kan ses i tilmeldingsmodulet, under fanen 'Program'.

Se også programmet i sin helhed på siden her.

Vi opdaterer programmet i Conference Manager så snart det ligger klar.
Husk at downloade Conference Manager app'en CM Events via App Store eller Google Play, så du har programmet ved hånden undervejs i konferencen.

Har du spørgsmål til forplejning, overnatning eller andet, opfordres du til at søge svar i FAQ'en.
Finder du ikke svar, er du velkommen til at kontakte os på dccc.info@dccc.dk

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N