Foto: Hung Tien Vu

Poster session og abstract book 2021


Vi takker for de mange indsendte abstracts.
Poster sessionen åbner online den 13. august 2021.

Se alle accepterede abstracts i vores abstract book.


Virtuel poster og videopræsentation

Ved konferencen vil vi gerne vise den igangværende forskning på kræftområdet.
Det er en unik mulighed for at sprede viden på tværs af både geografi og forskningsområde.

Året har været udfordret af corona, men det skal ikke være en hindring for vidensdeling og networking.
Årets postersession rykker derfor online.

Præsentation af posters på it-platform

De forskere, der får mulighed for at omdanne deres abstract til en virtuel poster vil skulle præsentere posteren på vores it-platform.
Platformen giver samtidig mulighed for, at forskerne kan uploade en lille video, hvor de præsenterer deres forskning – næsten som hvis det havde været ved den fysiske postersession på Odeon i Odense.

De virtuelle posters og videopræsentationerne vil være tilgængelige for alle konferencedeltagere fra et par uger før til et par uger efter konferencen.

Vær opmærksom på, at posteren skal kunne publiceres på sociale medier og hjemmesider af DCCC og DMCG.dk under eller umiddelbart efter konferencen.

Er det dig der skal vinde formidlingsprisen?

Igen i år vil vi gerne hylde den gode formidling. Det gør vi ved at uddele en formidlingspris til en forsker, der er særligt god til at gøre sin forskning let tilgængelig for deltagerne på konferencen. Vi glæder os til at se, hvilke kreative løsninger, der finder vej til postersessionen på Danske Kræftforskningsdage.

Udvalgte skal præsentere på scenen

Syv udvalgte deltagere får mulighed for at præsentere deres forskning fra scenen ved sessionen 'Aktuel dansk kræftforskning i rampelyset'. Efter fristen for indsendelse af abstracts udvælges de syv oplægsholdere; information om denne proces bliver tilsendt direkte til de udvalgte. Kriterierne for udvælgelse til præsentation er originalitet, videnskabelig kvalitet og kræftrelevans.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til dccc.info@dccc.dk
Se også FAQ'en her.

Find the FAQ in English here.

 

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N