Godkendte kliniske retningslinjer i fælles DMCG-skabelon


For et fuldt overblik over alle retningslinjer under de enkelte DMCG'er henvises til DMCG'ernes egne hjemmesider.

Find anbefalinger vedrørende COVID-19 her.

Brug pilen i boksen nedenfor til at fremsøge den relevante DMCG.

DMCG Sygdomsområde Titel Godkendt Planlagt revision
DLCG

Lungecancer

Dyspnø hos patienter med kræft

30. juni 2019 30. december 2021
DAPECA

Peniscancer

Peniscancer - behandling, opfølgning og rehabilitering

9. august 2019 30. oktober 2021
DAPECA

Peniscancer

Peniscancer - Patologi

25. maj 2020 30. oktober 2021
DAPROCA

Prostatacancer

Eksperimental behandling af lokaliseret prostatakræft

27. november 2019 30. september 2020
DLG

Lymfomer

Diffust storcellet B-celle lymfom

9. april 2019 28. februar 2021
DMSG

Myelomatose

Knoglesygdom ved myelomatose

9. april 2019 30. april 2020
DAPECA

Peniscancer

Peniscancer - Diagnose, henvisning, udredning

9. august 2019 30. oktober 2021
DMSG

Myelomatose

POEMS syndrom (Polyneuropati, organomegali, endokrinopati, M-protein og "skin changes")

27. marts 2019 30. december 2021
DMCG-PAL

Palliativ behandling

Farmakologiske interventioner til lindring af refraktær dyspnø hos voksne kræftpatienter i sen eller terminal palliativ fase

13. marts 2019 30. marts 2024
DAPROCA

Prostatacancer

Behandling af Prostata Specifik Antigen (PSA) recidiv efter primær kurativ behandling for kræft i prostata

27. november 2019 30. september 2020
DAPROCA

Prostatacancer

Opfølgning af prostatacancer

17. december 2019 1. september 2020
DNOG

Hjernetumorer

Gliomer hos voksne

14. december 2018 30. januar 2020
DAPROCA

Prostatacancer

Endokrin behandling

17. december 2019 1. september 2020
DAPROCA

Prostatacancer

Active surveillance og Watchful waiting

27. november 2019 30. september 2020
DLCG

Lungecancer

Lungecancer - Visitation, Diagnose, Stadie

11. juli 2018 30. januar 2020
DLCG

Lungecancer

Lungecancer - Kirurgisk behandling

15. maj 2020 1. januar 2022
DAPROCA

Prostatacancer

Kastrationsresistent prostatakræft (CRPC)

11. december 2019 30. september 2020
DLG

Lymfomer

Mantle celle lymfom - diagnostik og behandling

6. december 2018 30. december 2020
DLCG

Lungecancer

Bronkopulmonale neuroendokrine tumores (BP-NET)

12. december 2018 30. november 2019
DLCG

Lungecancer

Pallierende behandling af ikke-småcellet lungekræft

12. december 2018 30. december 2019
DLCG

Lungecancer

Stereotaktisk strålebehandling af lokal ikke-småcellet lungekræft

12. december 2018 30. december 2019
DLCG

Lungecancer

Pallierende behandling af småcellet lungekræft

10. december 2018 30. december 2019
DLCG

Lungecancer

Pallierende strålebehandling af lungekræft

10. december 2018 30. december 2019
DLCG

Lungecancer

Kurativ behandling af småcellet lungekræft

10. december 2018 30. december 2019
DLCG

Lungecancer

Kurativ behandling af lokal avanceret ikke-småcellet lungekræft

10. december 2018 30. december 2019
DLCG

Lungecancer

Adjuverende behandling af ikke-småcellet lungekræft

10. december 2018 30. december 2019
DLCG

Lungecancer

Rygeophør ved udredning og behandling for lungekræft

5. marts 2019 30. marts 2020
DAHANCA

Hoved-halscancer

Kræft i næse og bihuler – Udredning, behandling og rehabilitering af patienter med maligne tumorer i cavum nasi, de paranasale bihuler og vestibulum nasi

8. juli 2019 30. december 2019
DAHANCA

Hoved-halscancer

Udredning og behandling af spytkirtelkræft

10. april 2019 30. december 2019
DAPROCA

Prostatacancer

Kurativ strålebehandling for prostatakræft

17. december 2019 1. september 2020
DAPROCA

Prostatacancer

Stadieinddeling af prostatacancer

27. november 2019 30. september 2020
DMG

Melanom

Onkologisk behandling af inoperabel metastatisk melanom

12. august 2019 1. september 2020
DMSG

Myelomatose

Solitært plasmacytom

28. maj 2019 31. december 2019
DAPROCA

Prostatacancer

Radikal prostatektomi ved prostatacancer

27. november 2019 30. september 2020
DMCG-PAL

Palliativ behandling

Interventioner, der støtter voksne pårørende til kræftpatienter i palliativt forløb

26. august 2019 1. august 2022
DBCG

Brystcancer

Kirurgisk behandling af brystkræft

16. september 2019 31. december 2022
DARENCA

Nyrecancer

Renalcellecarcinomer – Patologi

10. september 2019 1. april 2020
DMSG

Myelomatose

Myelomatose – Relapsbehandling

10. september 2019 1. december 2019
DARENCA

Nyrecancer

Renalcellecarcinomer- Billeddiagnostik

11. oktober 2019 1. marts 2020
DCCG

Kolorektalcancer

Adjuverende kemoterapi ved rektumcancer

5. november 2019 31. december 2019
DCCG

Kolorektalcancer

Akut kirurgi: behandling af colonileus og -obstruktion

5. november 2019 1. december 2021
DCCG

Kolorektalcancer

Antibiotikaprofylakse til patienter der skal opereres for kolorektalkræft

5. november 2019 1. december 2020
DCCG

Kolorektalcancer

Anæmi og jernbehandling ved nydiagnosticeret kolorektal cancer

5. november 2019 1. januar 2021
DCCG

Kolorektalcancer

Arvelig tarmkræft

5. november 2019 1. december 2020
DCCG

Kolorektalcancer

Kirurgisk behandling af cancer coli: colonresektioner

5. november 2019 1. juni 2020
DCCG

Kolorektalcancer

Kirurgisk behandling af cancer coli: minimal invasiv kolonkirurgi - Laparoskopisk kolonkirurgi

5. november 2019 1. juni 2021
DCCG

Kolorektalcancer

Kirurgisk behandling af cancer coli: synkron og metakron, sporadisk, ikke-Lynch CRC

5. november 2019 1. juni 2021
DCCG

Kolorektalcancer

Tarmudrensning før elektiv kolorektal kirurgi

5. november 2019 1. december 2020
DCCG

Kolorektalcancer

Tromboseprofylakse hos patienter der skal opereres for kolorektal kræft

5. november 2019 31. december 2019
DAHANCA

Hoved-halscancer

Nimorazol - behandling med hypoxisk strålesensitizer Nimorazol til patienter med hoved-halskræft

 

11. november 2019 1. december 2020
DSG

Sarkomer

Kemoterapi til patienter med knoglederiverede sarkomer

1. november 2019 5. marts 2020
DSG

Sarkomer

Pallierende kemoterapi til patienter med bløddelssarkom

5. november 2019 17. marts 2021
DAPROCA

Prostatacancer

Screening & tidlig detektion af prostatacancer

5. november 2019 1. oktober 2020
DMCG-PAL

Palliativ behandling

Behandling af sekundært lymfødem hos voksne patienter med kræft med fokus på den palliative fase

18. november 2019 1. august 2022
DACG

Analcancer

Onkologisk behandling af lokaliseret anal cancer

18. november 2019 1. december 2021
DLG

Lymfomer

Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)

26. november 2019 1. november 2021
DACG

Analcancer

Onkologisk behandling af avanceret anal cancer

18. oktober 2019 1. december 2021
DMSG

Myelomatose

Primærbehandling af myelomatose patienter, der er kandidater til højdosis kemoterapi

20. august 2020 31. december 2020
DMSG

Myelomatose

M-komponent analyser ved myelomatose

4. december 2019 31. december 2022
DOOG

Øjentumorer

Okulære melanomer

6. december 2019 1. februar 2022
DSG

Sarkomer

Radiotherapy of localized soft tissue sarcoma

12. december 2019 31. januar 2021
DGCG

Gynækologisk cancer

Ovariecancer – opfølgning

13. december 2019 6. december 2022
DCCG

Kolorektalcancer

Kirurgisk behandling af cancer recti: Laparoskopisk rectumkirurgi

18. december 2019 31. december 2020
DCCG

Kolorektalcancer

Kirurgisk behandling af cancer recti: Robot-assisteret rectumkirurgi

16. december 2019 10. december 2020
DCCG

Kolorektalcancer

Palliativ kirurgi til patienter med kolorektal kræft

16. december 2019 1. juni 2020
DCCG

Kolorektalcancer

Det accelererede perioperative forløb for patienter med kolorektal kræft

16. december 2019 10. december 2020
DCCG

Kolorektalcancer

Perioperativ ernæring til patienter opereret for kræft i tyk- og endetarm

16. december 2019 10. december 2020
DCCG

Kolorektalcancer

Lungemetastaser hos patienter med kolorektal kræft

16. december 2019 10. december 2020
DCCG

Kolorektalcancer

Væskebehandling til kolorektal- kirurgiske patienter

16. december 2019 10. december 2020
DCCG

Kolorektalcancer

Funktionelle forstyrrelser efter rectumresektion hos patienter opereret for rectumcancer

16. december 2019 10. december 2020
DAPROCA

Prostatacancer

Klassifikation og stadieinddeling af prostatacancer

17. december 2019 30. september 2020
DAPROCA

Prostatacancer

Behandling af nydiagnosticeret metastatisk hormonnaiv prostatacancer

17. december 2019 1. september 2020
ALG

Akut leukæmi og myelodysplastisk syndrom

Akut lymfobalstær leukæmi

18. december 2019 15. december 2021
DACG

Analcancer

Kirurgisk behandling af analcancer

18. december 2019 30. november 2021
DNOG

Hjernetumorer

Meningeomer

18. december 2019 18. december 2021
DMCG-PAL

Palliativ behandling

Non-farmakologisk forebyggelse af delirium hos patienter ≥65 år

18. december 2019 1. august 2022
DGCG

Gynækologisk cancer

Cervixcancer - Opfølgning og billeddiagnostik efter endt primærbehandling

8. januar 2020 1. november 2022
DGCG

Gynækologisk cancer

Ovariecancer – Kirurgi ved recidiv

8. januar 2020 1. november 2020
DLCG

Lungecancer

Palliative patientforløb ved lungekræft

7. januar 2020 1. juni 2022
DCCG

Kolorektalcancer

Damage control surgery ved akut kirurgi til patienter med kolorektalkræft

10. januar 2020 31. december 2020
DCCG

Kolorektalcancer

HIPEC behandling af peritoneal karcinose til patienter med kolorektalkræft

10. januar 2020 31. december 2020
DCCG

Kolorektalcancer

Avanceret og recidiverende coloncancer

15. januar 2020 31. december 2020
DSG

Sarkomer

Perioperativ kemoterapi til patienter med bløddelssarkomer - kurativt intenderet behandling

5. november 2019 9. januar 2020
DSG

Sarkomer

Kirurgisk behandling af knoglemetastaser – for proximale femur og humerus

23. januar 2020 1. februar 2023
DLCG

Lungecancer

Lungecancer - Patologi

24. januar 2020 31. januar 2021
DSG

Sarkomer

Radiotherapy of bone sarcoma - Ewing's tumors

30. januar 2020 31. december 2021
DSG

Sarkomer

Medicinsk behandling til patienter med Gastrointestinal Stromal Tumor (GIST)

30. januar 2020 8. januar 2022
DGCG

Gynækologisk cancer

Visitation, diagnostik og opfølgning af ikke-epitelial ovariecancer

7. februar 2020 1. oktober 2022
DAPROCA

Prostatacancer

Palliation ved fremtræden prostatakræft - Lymfødem

3. februar 2020 1. januar 2021
DAPROCA

Prostatacancer

 

Diagnostik af prostatacancer

29. oktober 2019 1. oktober 2020
DAPROCA

Prostatacancer

Palliation ved fremtræden prostatakræft – knoglemetastaser,  medullært tværsnit, hjernemetastaser

5. februar 2020 30. september 2020
DAPROCA

Prostatacancer

Billeddiagnostik ved prostatacancer

7. februar 2020 1. oktober 2020
DABLACA

Blærecancer

Udredning af blæretumorer – Patologi, histologi og diagnostik

20. februar 2020 23. oktober 2020
DABLACA

Blærecancer

Ta tumorer og CIS – Behandling og opfølgning af ikke-invasive blæretumorer

20. februar 2020 23. oktober 2020
DABLACA

Blærecancer

T4b og metastatisk blærekræft – Behandling og opfølgning

20. februar 2020 23. oktober 2020
DABLACA

Blærecancer

T1-tumorer – Behandlingsstrategi og opfølgning

20. februar 2020 23. oktober 2020
DABLACA

Blærecancer

Muskelinvasiv blærekræft – Behandling og opfølgning

20. februar 2020 23. oktober 2020
DLG

Lymfomer

Follikulært Lymfom

10. marts 2020 28. februar 2022
DCCG

Kolorektalcancer

Lokalrecidiv af rectumcancer

31. marts 2020 31. december 2020
DCCG

Kolorektalcancer

Lokal avanceret rectumcancer

17. marts 2020 31. december 2020
DACG

Analcancer

Opfølgning efter onkologisk behandling af lokaliseret analcancer

31. marts 2020 1. december 2021
DMCG-PAL

Palliativ behandling

Interventioner, der lindrer psykisk og følelsesmæssig belastning hos voksne pårørende > 18 år til delirøse patienter med uhelbredelig kræft i palliativ fase

21. april 2020 1. august 2022
DMCG-PAL

Palliativ behandling

Interventioner til støtte til teenagere i alderen 13-17 år med en kræftsyg forælder i palliativt forløb

30. april 2020 1. august 2022
DMCG-PAL

Palliativ behandling

Confusion Assessment Method (CAM) til identifikation af delirium hos voksne, indlagte patienter

30. april 2020 1. august 2021
DMCG-PAL

Palliativ behandling

Farmakologisk behandling af patienter med delirium

1. maj 2020 1. august 2022
DSG

Sarkomer

Solitære enkondromer og osteokondromer – Udredning og opfølgning med henblik på malignisering

5. maj 2020 1. februar 2022
DMCG-PAL

Palliativ behandling

Nasal iltterapi og håndholdt vifte til lindring af refraktær dyspnø hos voksne patienter med kræft, KOL eller hjerteinsufficiens i sen eller terminal palliativ fase

25. maj 2020 30. marts 2025
DMCG-PAL

Palliativ behandling

Farmakologisk behandling af patienter i tidlig og sen palliativ fase med Cancer Relateret Fatique (CRF)

27. maj 2020 3. juni 2021
ALG

Akut leukæmi og myelodysplastisk syndrom

Primær diagnostik, behandling og opfølgning af akut promyelocytleukæmi (APL)

27. maj 2020 31. marts 2022
DBCG

Brystcancer

Patologiprocedurer og molekylærpatologiske analyser ved brystkræft

30. april 2020 1. marts 2023
DSG

Sarkomer

Multiple enkondromer og osteokondromer - udredning og opfølgning med henblik på malignisering

15. juli 2020 1. marts 2022
DATECA

Testiscancer

Testikelkræft - primær screening, udredning, behandling, opfølgning og senfølger

15. juli 2020 1. marts 2021
DEGC

Esophagus-, cardia- og ventrikelcancer

Barrett’s esophagus – diagnostik, behandling og efterforløb

 

19. august 2020 31. juli 2022
DAHANCA

Hoved-halscancer

Funktionelle undersøgelser af øvre dysfagi for patienter med hoved-og halskræft

18. maj 2020 10. marts 2022
DBCG

Brystcancer

Primær lokal og regional fremskreden cancer mammae

19. august 2020 1. april 2023
DGCG

Gynækologisk cancer

Ovariecancer - Hormonbehandling efter c. ovarii

15. september 2020 31. januar 2023
DGCG

Gynækologisk cancer

Ovariecancer – Fertilitetsbevarende kirurgi ved c. ovarii

15. september 2020 30. november 2022
DGCG

Gynækologisk cancer

Ovariecancer - Epitheliale borderline ovarietumorer

16. september 2020 30. juni 2023
DGCG

Gynækologisk cancer

Ovariecancer - Kirurgisk behandling af epiteliale ovarietumorer

17. september 2020 30. juni 2022
DGCG

Gynækologisk cancer

Ovariecancer - Medicinsk behandling af primær ovariecancer stadie I-IIA

15. september 2020 30. juni 2022
DGCG

Gynækologisk cancer

Ovariecancer – Udredning

17. september 2020 30. juni 2022
DLG

Lymfomer

CNS-lymfom - diagnostik, behandling, rehabilitering

18. september 2020 6. februar 2022
DGCG

Gynækologisk Cancer

Ovariecancer – Intraperitoneal kemoterapi og HIPEC

18. september 2020 30. juni 2023
DGCG

Gynækologisk Cancer

Ovariecancer – epidemiologi, arvelige faktorer, screening, sygdomsforløb, stadieinddeling og overlevelse

18. september 2020 30. juni 2022
DGCG

Gynækologisk Cancer

Ovariecancer - Medicinsk behandling af primær ovariecancer stadie IIB-IV

18. september 2020 30. juni 2022
DEGC

Esophagus-, cardia- og ventrikelcancer

Onkologisk behandling af patienter med kurable karcinomer i esophagus, GEJ og ventrikel

23. september 2020 11. juni 2022
DEGC

Esophagus-, cardia- og ventrikelcancer

Onkologisk behandling af non-kurabel cancer i esophagus, GEJ og ventrikel

23. september 2020 11. juni 2022