Godkendte kliniske retningslinjer i fælles DMCG-skabelon


For at se historiske retningslinjer eller retningslinjer der endnu ikke er omlagt i DMCG-skabelonen under de enkelte DMCG'er henvises til DMCG'ernes egne hjemmesider.

Brug pilen i boksen nedenfor til at fremsøge den relevante DMCG.

DMCG Sygdomsområde Titel Godkendt Planlagt revision
DLCG

Lungecancer

Dyspnø (åndenød) hos patienter med kræft

16. januar 2023 1. december 2024
DMCG-PAL

Palliativ behandling

Farmakologiske interventioner til lindring af refraktær dyspnø hos voksne kræftpatienter i sen eller terminal palliativ fase

13. marts 2019 8. marts 2024
DLCG

Lungecancer

Lungecancer - Kirurgisk behandling

14. december 2023 31. december 2024
DLG

Lymfomer

Mantle celle lymfom - diagnostik og behandling

4. juli 2022 1. juni 2024
DMG

Melanom

Onkologisk behandling af inoperabelt metastatisk melanom

7. februar 2024 1. maj 2027
DMSG

Myelomatose

Solitært plasmacytom

28. maj 2019 31. december 2019
DMCG-PAL

Palliativ behandling

Interventioner, der støtter voksne pårørende til kræftpatienter i palliativt forløb

29. marts 2023 1. august 2024
DARENCA

Nyrecancer

Renalcellecarcinomer – Patologi

10. september 2019 1. april 2020
DMSG

Myelomatose

Myelomatose – Relapsbehandling

9. januar 2024 1. december 2024
DARENCA

Nyrecancer

Renalcellecarcinomer- Billeddiagnostik

23. februar 2024 31. januar 2025
DCCG

Kolorektalcancer

Behandling af obstruktiv og perforeret kolorektal kræft

13. december 2023 1. november 2025
DCCG

Kolorektalcancer

Anæmi, jernbehandling og blodtransfusion

16. september 2022 1. juli 2024
DCCG

Kolorektalcancer

Tarmudrensning før elektiv kolorektal kirurgi

5. november 2019 1. december 2020
DMCG-PAL

Palliativ behandling

Behandling af sekundært lymfødem hos voksne patienter med kræft med fokus på den palliative fase

29. marts 2023 1. august 2025
DMSG

Myelomatose

M-komponent analyser ved myelomatose

10. januar 2023 31. december 2025
DOOG

Øjentumorer

Okulære melanomer

20. september 2022 1. juli 2025
DGCG

Gynækologisk cancer

Ovariecancer – opfølgning

13. december 2019 6. december 2022
DCCG

Kolorektalcancer

Palliativ kirurgi

4. juli 2022 1. marts 2024
DMCG-PAL

Palliativ behandling

Non-farmakologisk forebyggelse af delirium hos patienter ≥65 år

29. marts 2023 1. august 2024
DGCG

Gynækologisk cancer

Cervixcancer - Opfølgning og billeddiagnostik efter endt primærbehandling

8. januar 2020 1. november 2022
DLCG

Lungecancer

Palliative patientforløb ved lungekræft

4. april 2023 1. december 2024
DCCG

Kolorektalcancer

Damage control surgery ved akut kirurgi til patienter med kolorektalkræft

10. januar 2020 31. december 2020
DCCG

Kolorektalcancer

Cytoreduktiv kirurgi (CRS) og HIPEC behandling af peritoneale metastaser (PM) til patienter med kolorektalkræftHIPEC behandling af peritoneal karcinose til patienter med kolorektalkræft

2. maj 2023 1. maj 2024
DCCG

Kolorektalcancer

Lokalavanceret og lokal-recidiverende koloncancer – kirurgisk behandling

11. januar 2024 23. oktober 2026
DGCG

Gynækologisk cancer

Visitation, diagnostik og opfølgning af ikke-epitelial ovariecancer

7. februar 2020 1. oktober 2022
DAPROCA

Prostatacancer

Palliation ved fremtræden prostatakræft - Lymfødem

3. februar 2020 1. januar 2021
DCCG

Kolorektalcancer

Lokalrecidiv af rectumcancer

31. marts 2020 31. december 2020
DCCG

Kolorektalcancer

Lokal avanceret rectumcancer

17. marts 2020 31. december 2020
DMCG-PAL

Palliativ behandling

Interventioner, der lindrer psykisk og følelsesmæssig belastning hos voksne pårørende > 18 år til delirøse patienter med uhelbredelig kræft i palliativ fase

29. marts 2023 1. august 2024
DMCG-PAL

Palliativ behandling

Interventioner til støtte til teenagere i alderen 13-17 år med en kræftsyg forælder i palliativt forløb

29. marts 2023 1. august 2025
DMCG-PAL

Palliativ behandling

Farmakologisk behandling af patienter med delirium

29. marts 2023 1. marts 2024
DMCG-PAL

Palliativ behandling

Nasal iltterapi og håndholdt vifte til lindring af refraktær dyspnø hos voksne patienter med kræft, KOL eller hjerteinsufficiens i sen eller terminal palliativ fase

25. maj 2020 30. marts 2025
DMCG-PAL

Palliativ behandling

Farmakologisk behandling af patienter i tidlig og sen palliativ fase med Cancer Relateret Fatique (CRF)

23. august 2022 1. august 2027
ALG

Akut leukæmi og myelodysplastisk syndrom

Primær diagnostik, behandling og opfølgning af akut promyelocytleukæmi (APL)

25. januar 2023 1. januar 2025
DAHANCA

Hoved-halscancer

Funktionelle undersøgelser af øvre dysfagi for patienter med hoved-og halskræft

30. september 2022 1. maj 2024
DGCG

Gynækologisk cancer

Ovariecancer - Hormonbehandling efter c. ovarii

15. september 2020 31. januar 2023
DGCG

Gynækologisk cancer

Ovariecancer – Fertilitetsbevarende kirurgi ved c. ovarii

15. september 2020 30. november 2022
DGCG

Gynækologisk cancer

Ovariecancer - Epitheliale borderline ovarietumorer

16. september 2020 30. juni 2023
DGCG

Gynækologisk cancer

Ovariecancer – Udredning

17. september 2020 30. september 2022
DLG

Lymfomer

CNS-lymfom - diagnostik, behandling, rehabilitering

29. december 2022 7. december 2024
DGCG

Gynækologisk Cancer

Ovariecancer – Intraperitoneal kemoterapi og HIPEC

18. september 2020 30. juni 2023
DGCG

Gynækologisk Cancer

Ovariecancer – epidemiologi, arvelige faktorer, screening, sygdomsforløb, stadieinddeling og overlevelse

22. maj 2024 1. august 2024
DEGC

Esophagus-, cardia- og ventrikelcancer

Onkologisk behandling af patienter med kurable karcinomer i esophagus, GEJ og ventrikel

1. februar 2023 2. december 2024
DEGC

Esophagus-, cardia- og ventrikelcancer

Onkologisk behandling af ikke-kurabel cancer i esophagus og ventrikel

27. januar 2023 27. januar 2025
DMG

Melanom

Onkologisk behandling af mukosalt melanom

30. september 2020 1. januar 2023
DMG

Melanom

Onkologisk behandling af okulært melanom

30. juni 2024 1. maj 2026
DPCG

Pancreascancer

Diagnostik og udredning - af cancer pancreatis

11. oktober 2023 30. september 2025
DGCG

Gynækologisk cancer

Ovariecancer - Medicinsk kræftbehandling af ældre patienter

9. oktober 2020 31. august 2023
DAHANCA

Hoved-halscancer

Treatment with cisplatin concomitantly with radiotherapy for head and neck squamous cell carcinoma

13. oktober 2020 3. juni 2023
DPCG

Pancreascancer

Kirurgisk behandling - af cancer pancreatis

7. august 2023 30. juni 2025
DAHANCA

Hoved-halscancer

Kræft i næse og bihuler – Udredning, behandling og rehabilitering af patienter med maligne tumorer i cavum nasi, de paranasale bihuler og vestibulum nasi

14. oktober 2020 6. oktober 2023
DMCG-PAL

Palliativ indsats

Screening for depression - hos kræftpatienter i specialiseret palliativ indsats

2. juni 2022 1. oktober 2023
DMCG-PAL

Palliativ indsats

Behandling af klinisk depression - hos patienter ≥ 18 år med en kræftsygdom

17. marts 2023 1. marts 2028
DMCG-PAL

Palliativ indsats

Tidlig sorgstøtte - Systematisk opsporing af risiko og forebyggelse af Prolonged grief disorder hos pårørende til patienter i palliativ indsats

22. oktober 2020 1. oktober 2025
DMCG-PAL

Palliativ indsats

Farmakologisk behandling af obstipation - hos voksne kræftpatienter i palliativ fase

22. oktober 2020 27. februar 2022
DMCG-PAL

Palliativ indsats

Smertebehandling med stærke opioider - til voksne cancerpatienter i palliativt forløb

2. juni 2022 1. august 2023
DLGCG

Lever-galdevejscancer

Udredning og behandling af Cholangiocarcinom

24. april 2023 1. juni 2024
DMCG-PAL

Palliativ behandling

Palliativ sedering - for voksne patienter indlagt på en specialiseret palliativ enhed

2. juni 2022 30. november 2026
DMCG-PAL

Palliativ behandling

 

Lindring af dødsrallen - hos voksne uafvendeligt døende kræftpatienter over 18 år.

6. september 2022 1. august 2026
DMCG-PAL

Palliativ behandling

Fysisk træning til lindring af cancer-relateret fatigue (CRF) - hos patienter over 18 år, der har kræft og er i tidlig og sen palliativ fase

28. oktober 2020 10. marts 2023
DBCG

Brystcancer

Primær lokal og regional fremskreden cancer mammae

7. juli 2022 1. april 2024
DAHANCA

Hoved-halscancer

Udredning og behandling af spytkirtelkræft

3. november 2020 6. oktober 2023
DEGC

Esophagus-, cardia- og ventrikelcancer

 

Esophagus- og ventrikelcancer - Patologi, diagnostiske metoder og stadieinddeling

 

27. februar 2023 31. januar 2026
DLCG

Lungecancer

Lungecancer - Patologi

8. maj 2023 1. december 2023
DMCG-PAL

Palliativ behandling

Psykosociale interventioner til lindring af Cancer-Relateret Fatigue (CRF) – hos patienter over 18 år, der har kræft og er i tidlig og sen palliativ fase

23. november 2020 11. marts 2023
DPCG

Pancreascancer

 

Patologi - cancer pancreatis

1. november 2023 1. oktober 2024
DBCG

Brystcancer

Brystkræft – fysisk træning under kemoterapi for brystkræft

20. november 2020 1. december 2023
DEGC

Esohpagus-, cardia- og ventrikelcancer

 

Kirurgisk behandling - af karcinom i esophagus inkl. gastroesophageale overgang

13. januar 2023 31. januar 2025
DEGC

Esophagus-, cardia- og ventrikelcancer

 

Kirurgisk behandling - af patienter med primært adenokarcinom i ventriklen

22. februar 2023 1. januar 2025
DMSG

Myelomatose

Primær behandling af myelomatose hos patienter, som ikke er kandidater til højdosis kemoterapi med stamcellestøtte

2. februar 2024 31. december 2026
DACG

Analcancer

 

Primær stadieinddeling af analcancer

20. juni 2023 1. juli 2024
DEGC

Esophagus-, cardia- og ventrikelcancer

Barrett's esophagus - diagnostik, behandling og efterforløb

14. juni 2023 31. juli 2024
DNOG

Hjernetumorer

Gliomer hos voksne

25. juli 2022 31. december 2024
DABLACA

Blærecancer

Behandling af uroteliale tumorer i øvre urinveje - lokalbehandling, nefroureterektomi, onkologi og opfølgning

12. maj 2023 3. maj 2024
DABLACA

Blærecancer

Udredning af uroteliale tumorer i øvre urinveje - patologi, histologi og diagnostik

21. august 2023 3. maj 2024
DSKMS

Kronisk myeloide sygdomme

Kronisk myeloid leukæmi, BCR-ABL1-positiv (CML)

15. december 2020 1. december 2022
DLCG

Lungecancer

Rygeophør ved udredning og behandling for lungekræft

22. december 2022 1. december 2024
DLCG

Lungecancer

Lungecancer - Visitation, Diagnose, Stadie

12. september 2023 1. juli 2024
DGCG

Gynækologisk cancer

Ovariecancer – Neoadjuverende kemoterapi som led i behandling af primær inoperabel ovarie-, tuba-, eller peritonealcancer

28. december 2023 1. december 2026
DSG

Sarkomer

Radiotherapy of bone sarcomas - Ewing's tumours

13. januar 2023 1. januar 2026
DSG

Sarkomer

Medicinsk behandling til patienter med Gastrointestinal Stromal Tumor (GIST)

18. januar 2024 18. januar 2027
DSG

Sarkomer

Kirurgisk behandling af knoglemetastaser - for proximale femur og humerus

21. december 2020 8. januar 2023
DSG

Sarkomer

Solitære enkondromer og osteokondromer - Udredning og opfølgning med henblik på malignisering

13. januar 2023 1. januar 2026
DACG

Analcancer

Target definition ved primær strålebehandling af lokaliseret analcancer

8. februar 2024 1. juni 2026
DMG

Melanom

Adjuverende behandling af melanom

24. juni 2024 1. maj 2027
DAPROCA

Prostatacancer

Stadieinddeling af prostatacancer

12. februar 2024 1. september 2024
DAPROCA

Prostatacancer

 

Eksperimental behandling af lokaliseret prostatacancer

15. december 2023 30. september 2024
DBCG

Brystcancer

Arvelig mammacancer - Henvisningskriterier til genetisk rådgivning, indikation for tilbud om surveillance og profylaktisk kirurgi

3. januar 2023 31. oktober 2024
DAHANCA

Hoved-halscancer

Nimorazole - Treatment with the hypoxic radiosensitizer Nimorazole in squamous cell carcinoma of the head and neck

14. januar 2021 6. oktober 2025
DSG

Sarkomer

Kirurgisk behandling af retroperitonealt sarkom

14. januar 2021 13. januar 2024
DCCG

Kolorektalcancer

Indikation for adjuverende kemoterapi til patienter med kolon- eller rectumcancer i UICC stadie II

22. januar 2021 21. oktober 2024
DBCG

Brystcancer

Postoperativ strålebehandling af brystkræft

10. marts 2023 1. december 2024
DSG

Sarkomer

Multiple enkondromer og osteokondromer - udredning og opfølgning med henblik på malignisering

13. januar 2023 1. januar 2026
DGCG

Gynækologisk cancer

 

Maligne Trofoblastsygdomme (ikke mola hydatidosa)

1. februar 2021 31. december 2023
DGCG

Gynækologisk cancer

Ovariecancer - Medicinsk behandling af primær ovariecancer stadie I-IIA

1. december 2022 26. november 2024
DLG

Lymfomer

Aggresive B-celle Lymfomer - Burkitt lymfom (BL), Burkitt-like lymfom med 11q-forandringer (BLL11q), High-grade B-cellelymfom med MYC- og BCL2- og/eller BCL6-rearrangement, dobbelthit (HGBL-DH) og High-grade B-cellelymfom, not otherwise specified (HGBL-NOS)

3. februar 2021 31. december 2022
DBCG

Brystcancer

Neoadjuverende kemoterapi ved brystkræft

8. februar 2021 1. december 2023
DAPROCA

Prostatacancer

Active surveillance og watchful waiting

13. februar 2024 1. september 2024
DMG

Melanom

Biopsi ved mistanke om primært melanom

19. februar 2021 28. oktober 2022
DAHANCA

Hoved-halscancer

Radiotherapy Guidelines 2020, DAHANCA, Danish Head and Neck Cancer Group

22. marts 2021 3. juni 2023
DEGC

Esophagus, cardia- og ventrikelcancer

Kirurgisk og endoskopisk palliation af ventrikelcancer

21. december 2022 1. december 2025
DEGC

Esophagus, cardia- og ventrikelcancer

Kirurgisk og endoskopisk palliation af GEJ og esophaguscancer

12. december 2022 1. december 2025
DCCG

Kolorektalcancer

 

Aflastende stomi - Indikation for anlæggelse af aflastende stomi ved operation for rektumcancer

 

8. april 2021 8. december 2023
DACG

Analcancer

Management guidelines of late adverse effects after chemoradiation for anal cancer

10. januar 2023 1. december 2025
DCCG

Kolorektalcancer

Kirurgisk behandling af lav cancer recti - Abdominoperineal rektumexcision

15. april 2021 11. april 2024
DSG

Sarkomer

Bløddelssarkomer i ekstremiteterne - Betydning af kirurgisk margin

5. februar 2024 1. januar 2027
DLG

Lymfomer

Diagnostik, udredning og behandling af lymfoplasmacytisk lymfom/ Waldenströms macroglobulinæmi

19. februar 2024 1. januar 2026
DGCG

Gynækologisk cancer

Ovariecancer - Kirurgisk behandling af epiteliale ovarietumorer

19. juni 2024 31. august 2025
ALG

Akut leukæmi og myelodysplastisk syndrom

Myelodysplastisk syndrom - diagnostik og behandling

2. februar 2024 1. maj 2025
DARENCA

Nyrecancer

Renalcellekarcinomer - onkologisk behandling

12. februar 2024 31. januar 2025
DARENCA

Nyrecancer

Renalcellecarcinomer - kirurgisk behandling

12. marts 2024 11. januar 2025
DACG

Analcancer

Anal Intraepithelial Neoplasi

7. november 2023 1. juni 2024
DGCG

Gynækologisk cancer

Kirurgisk behandling af endometriecancer

6. juli 2021 28. juni 2023
DCCG

Kolorektalcancer

Præoperativ og kurativt intenderet onkologisk behandling til patienter med rektum cancer

23. januar 2024 1. juni 2026
DBCG

Brystcancer

Klinisk mammaradiologi - Prioriteringsgrupper

28. september 2021 10. juni 2024
DCCG

Kolorektalcancer

 

Vurdering af tumor budding i kolorektale adenokarcinomer

27. september 2021 1. september 2023
DCCG

Kolorektalcancer

Undersøgelse af lokalresektater med karcinom

27. september 2021 1. september 2023
DCCG

kolorektalcancer

Mikroskopi af tarmresektater med karcinom

27. september 2021 1. september 2023
DCCG

Kolorektalcancer

Makroskopisk undersøgelse af tarmresektater med karcinom

27. september 2021 1. september 2023
DCCG

Kolorektalcancer

TNM klassifikation ved tyk- og endetarmskræft inkl. blindtarmen

27. september 2021 1. september 2023
DAPROCA

Prostatacancer

Kurativ strålebehandling for prostatacancer

6. november 2023 2. november 2024
DGCG

Gynækologisk cancer

Ovariecancer - Medicinsk recidivbehandling

13. januar 2023 3. februar 2025
DGCG

Gynækologisk cancer

Ovariecancer - Medicinsk behandling af primær ovariecancer stadie IIB-IV

9. oktober 2023 30. juni 2025
DATECA

Testiscancer

Testikelkræft - primær screening, udredning, behandling, opfølgning og senfølger

25. januar 2023 1. november 2023
DBCG

Brystcancer

Carcinoma in situ forandringer i brystet (DCIS og LCIS)

7. juli 2022 30. november 2024
DMCG-PAL

Palliativ behandling

Confusion Assessment Method (CAM) til identifikation af delirium hos voksne, indlagte patienter

29. oktober 2021 1. november 2026
ALG

Akut leukæmi og myelodysplastisk syndrom

Diagnosticering og håndtering af patienter med idiopatisk cytopeni af ukendt signifikans (ICUS)

10. november 2021 1. december 2023
DGCG

Gynækologisk cancer

Opfølgning - efter behandling for vulvacancer

26. september 2022 1. juni 2024
DMSG

Myelomatose

POEMS syndrom (Polyneuropati, organomegali, endokrinopati, M-protein og "skin changes")

21. december 2023 31. december 2025
DMG

Melanom

Sentinel node biopsi - procedure for melanom

22. november 2021 31. maj 2023
DMSG

Myelomatose

Knoglesygdom ved myelomatose

21. november 2023 1. december 2024
DMSG

Myelomatose

Paraprotein associeret polyneuropati

3. januar 2023 31. december 2026
DAPROCA

Prostatacancer

Billeddiagnostik ved prostatacancer

3. november 2023 1. oktober 2024
DAPROCA

Prostatacancer

Behandling af Prostata Specifikt Antigen (PSA) recidiv efter primær kurativ behandling for prostatacancer 

13. oktober 2022 1. oktober 2024
DAPROCA

Prostatacancer

Behandling af kastrationsresistent prostatacancer (CRPC)

11. oktober 2023 11. november 2024
DABLACA

Blærecancer

Urethrale tumorer - Patologi, diagnostik, udredning, behandling og opfølgning

17. august 2023 3. maj 2024
DAPROCA

Prostatacancer

Radikal prostatektomi ved prostatacancer

16. oktober 2023 16. oktober 2023
DAPROCA

Prostatacancer

Klassifikation og stadieinddeling af prostatacancer

17. oktober 2023 17. oktober 2024
DBCG

Brystcancer

Postoperativ genoptræning og forebyggelse af senfølger i overkroppen

6. december 2021 1. november 2023
DNOG

Hjernetumorer

Meningeomer

6. november 2023 6. november 2025
DLCG

Lungecancer

Adjuverende behandling af ikke-småcellet lungekræft

2. juli 2024 2. februar 2025
DLCG

Lungecancer

Kurativ behandling af lokal avanceret ikke-småcellet lungekræft

3. juli 2024 31. januar 2025
DLCG

Lungecancer

Kurativ behandling af småcellet lungekræft

3. juli 2024 31. januar 2026
DLCG

Lungecancer

Pallierende behandling af ikke-småcellet lungekræft

30. november 2022 1. december 2024
DLCG

Lungecancer

Pallierende behandling af småcellet lungekræft

24. november 2022 1. december 2023
DLCG

Lungecancer

Pallierende strålebehandling af lungekræft

23. november 2022 1. december 2023
DLCG

Lungecancer

Thorakal stereotaktisk strålebehandling

3. juli 2024 31. januar 2026
DLCG

Lungecancer

Pleuralt Mesotheliom (PM) - Epidemiologi, diagnostik, patologi og behandling

20. december 2023 1. december 2024
DMSG

Myelomatose

Primærbehandling af myelomatosepatienter, der er kandidater til højdosis kemoterapi

4. august 2023 31. december 2024
DAPECA

Peniscancer

Peniscancer - Diagnose, henvisning, udredning

14. december 2022 31. december 2023
DAPECA

Peniscancer

Peniscancer - Patologi

22. april 2024 31. december 2024
DCCG

kolorektalcancer

Præhabilitering ved kolorektalcancer

10. december 2021 1. april 2023
DAPROCA

Prostatacancer

Opfølgning af prostatacancer

1. december 2023 21. november 2024
DLCG

Lungecancer

Bronkopulmonale neuroendokrine neoplasmer (BP-NEN)

23. november 2022 1. december 2023
DGCG

Gynækologisk cancer

Vulvacancer - Epidemiologi, visitation, udredning og stadieinddeling

26. september 2022 1. juni 2024
DCCG

Kolorektalcancer

 

Adjuverende kemoterapi ved rektumcancer

16. december 2021 1. september 2023
DAPECA

Peniscancer

Peniscancer - behandling, opfølgning og rehabilitering

14. december 2022 31. december 2023
DAPROCA

Prostatacancer

Patoanatomisk diagnostik af prostatacancer

7. december 2022 30. september 2024
ALG

Akut leukæmi og myelodysplastisk syndrom

Behandling af patienter der lider af akut myeloid leukæmi (AML)

24. januar 2024 30. oktober 2025
DCCG

Kolorektalcancer

Adjuverende kemoterapi ved koloncancer stadium III

3. januar 2022 1. november 2025
DAPROCA

Prostatacancer

Behandling af hormonsensitiv prostatacancer

13. september 2022 1. december 2022
DBCG

Brystcancer

Systemisk behandling af brystkræft I - Hvem skal anbefales adjuverende systemisk behandling?

7. juli 2022 31. marts 2024
DBCG

Brystcancer

Systemisk behandling af brystkræft III - palliativ og systemisk behandling af metastaserende brystkræft (MBC)

15. januar 2024 31. marts 2026
DBCG

Brystcancer

Systemisk behandling af brystkræft II præoperativ og adjuverende systemisk behandling af tidlig brystkræft 

3. januar 2024 31. marts 2026
ALG

Akut leukæmi og myelodysplastisk syndrom

Akut lymfoblastær leukæmi

28. september 2022 4. januar 2024
DMSG

Myelomatose

AL amyloidose

21. december 2023 1. november 2026
DACG

Analcancer

Opfølgning efter onkologisk behandling af lokaliseret analcancer

7. januar 2022 1. december 2024
DAPROCA

Prostatacancer

Palliation ved fremskreden prostatacancer

7. februar 2024 30. september 2024
DACG

Analcancer

Onkologisk behandling af avanceret anal cancer

2. februar 2024 1. april 2024
DACG

Analcancer

Onkologisk behandling af lokaliseret analcancer

31. maj 2024 1. april 2026
DMG

Melanom

Malignt melanom i vulva og vagina - udredning, kirurgisk behandling og opfølgning

11. januar 2022 10. december 2023
DCCG

Kolorektalcancer

Hartmanns operation eller intersphinterisk abdominoperineal ekscision

13. januar 2022 9. december 2023
DLG

Lymfomer

Diffust storcellet B-celle lymfom

5. december 2023 1. december 2025
DMG

Melanom

Patologi – Lymfeknudepatologi ved kutant melanom

3. april 2024 1. januar 2027
DCCG

Kolorektalcancer

Kirurgisk behandling af Kolorektalcancer; Synkron og metakron, sporadisk, ikke-Lynch KRC

13. januar 2022 9. december 2023
DACG

Analcancer

Kirurgisk behandling af anal cancer

23. januar 2022 30. november 2024
DMSG

Myelomatose

Diagnostik og opfølgning af myelomatose

22. januar 2024 31. december 2024
DCCG

Kolorektalcancer

Management of treatment-related sequelae following colorectal cancer

1. februar 2022 1. februar 2024
DSG

Sarkomer

Kæmpecelletumor – Kirurgisk behandling, samt behandling med Denosumab

13. januar 2023 1. januar 2026
DMG

Melanom

Melanom med ukendt primærtumor - udredning, behandling og opfølgning

21. februar 2022 23. november 2023
DMG

Melanom

Arvelig disposition for melanom - Genetisk udredning af patienter/familier med arvelig disposition for melanom - hvem skal screenes?

21. februar 2022 1. maj 2023
DAHANCA

Hoved-halscancer

Behandling af thyroideacancer

30. marts 2022 10. februar 2025
DLGCG

Lever-galdevejscancer

Hepatocellulært Carcinom - Udredning og behandling af primær levercancer

26. april 2023 1. juni 2024
DLG

Lymfomer

Behandling af marginalzone (MZL)

28. februar 2022 1. marts 2024
DGCG

Gynækologisk cancer

Vulvacancer - Kirurgisk behandling - primær og recidiv patologisk anatomisk procedure

26. september 2022 1. juni 2024
DSG

Sarkomer

Radiotherapy of localized soft tissue sarcoma

4. marts 2022 1. januar 2024
DSG

Sarkomer

Perioperativ og pallierende kemoterapi til patienter med knoglederiverede sarkomer

11. marts 2022 31. januar 2024
DSG

Sarkomer

Pallierende kemoterapi og targeteret behandling til patienter med bløddelssarkom

7. marts 2022 1. januar 2024
DLG

Lymfomer

Hodgkin lymfom

9. marts 2022 28. februar 2024
DSG

Sarkomer

Perioperativ kemoterapi til patienter med bløddelssarkomer - kurativt intenderet behandling

29. marts 2022 31. januar 2024
DLG

Lymfomer

Kronisk Lymfatisk Leukæmi (CLL) og småcellet lymfocytær lymfom (SLL)

31. marts 2022 1. december 2023
DBCG

Brystcancer

Patologiprocedurer og molekylærpatologiske analyser ved brystkræft

29. april 2024 1. marts 2026
DPCG

Pancreascancer

Onkologisk behandling - af cancer pancreatis

8. august 2022 1. juli 2024
DOOG

Øjentumorer

Tumor i øjenhulen

7. april 2022 4. april 2026
DBCG

Brystcancer

Kirurgisk behandling af brystkræft

15. november 2023 31. december 2026
DGCG

Gynækologisk cancer

Ovariecancer - Patologiprocedure for epitelial ovariecancer

25. april 2022 1. april 2024
DGCG

Gynækologisk cancer

Ovariecancer - Kirurgi ved recidiv

15. september 2022 1. juni 2024
DBCG

Brystcancer

Lokoregionalt recidiv ved brystkræft

3. maj 2022 1. juni 2025
DGCG

Gynækologisk cancer

Opfølgning - efter behandling for endometriecancer

3. maj 2022 16. november 2024
DGCG

Gynækologisk cancer

Risikostratificering af endometriecancer

20. september 2023 18. november 2024
DGCG

Gynækologisk cancer

Onkologisk behandling af endometriecancer

21. september 2023 18. november 2024
DABLACA

Blærecancer

Udredning af blæretumorer - Patologi, histologi og diagnostik

7. marts 2024 25. oktober 2024
DABLACA

Blærecancer

Behandling og opfølgning af muskelinvasiv blærekræft

31. januar 2024 25. oktober 2024
DABLACA

Blærecancer

Behandling og opfølgning af ikke-invasive blæretumorer (Ta tumorer og CIS)

12. januar 2024 25. oktober 2024
DABLACA

Blærecancer

Behandling og opfølgning af T4b og metastatisk blærekræft

13. april 2023 27. oktober 2023
DABLACA

Blærecancer

Behandlingsstrategi og opfølgning af T-1 tumorer

15. januar 2024 25. oktober 2024
DCCG

Kolorektalcancer

CME eller konventionel resektion af colon cancer

25. maj 2022 1. marts 2024
DCCG

Kolorektalcancer

Minimal invasiv colonkirurgi

30. maj 2022 1. marts 2024
DCCG

Kolorektalcancer

Arvelig disposition for kolorektalcancer, Lynch syndrom, FCC og let øget risiko - Udredning, behandling og screeningsprogrammer

7. juni 2022 1. juni 2024
DAHANCA

Hoved-halscancer

Behandling og forebyggelse af osteoradionekrose i mandiblen

8. juni 2022 1. februar 2024
DLG

Lymfomer

Follikulært lymfom 

10. juni 2022 1. maj 2024
DBCG

Brystcancer

Brystkræft - Opfølgning og kontrol

7. juli 2022 31. december 2024
DHG

Non-melanom hudcancer

Non-melanom hudcancer hos organtransplanterede. Screening, forebyggelse, behandling og opfølgning

8. september 2022 1. juni 2025
DMG

Melanom

Kutant melanom (modermærkekræft). Klinisk undersøgelse - Anamnese og objektiv undersøgelse

7. september 2022 1. september 2024
DGCG

Gynækologisk cancer

Persisterende trofoblastsygdom

20. september 2022 1. august 2024
DSG

Sarkomer

Uterine sarkomer

28. september 2022 1. februar 2024
DARENCA

Nyrecancer

Palliation ved fremskredent renalcellecarcinom

1. november 2022 31. januar 2024
DGCG

Gynækologisk cancer

Cervix cancer – Patoanatomisk procedure

2. september 2022 15. november 2025
DMG

Melanom

Kirurgisk behandling af lokoregionale melanommetastaser

24. oktober 2022 1. november 2024
DGCG

Gynækologisk cancer

Behandling og håndtering af sjældne tilstande ved cervixcancer samt sjældne tumorer i cervix

14. november 2022 1. december 2027
DMSG

Myelomatose

Primær Plasmacelle leukæmi

29. november 2022 1. december 2026
DGCG

Gynækologisk cancer

Ovariecancer: BRCA1/2 og HRD-testning med henblik på selektion af patienter til PARP-hæmmer behandling

2. januar 2023 1. december 2023
DGCG

Gynækologisk cancer

Cervixcancer - Epidemiologi, screening og vaccination

12. januar 2023 1. januar 2027
DAPROCA

Prostatacancer

Opsporing og diagnostisk udredning af prostatacancer

23. oktober 2023 12. december 2024
DSG

Sarkomer

Desmoid Fibromatose – Udredning og behandling

13. januar 2023 1. januar 2026
DGCG

Gynækologisk cancer

Cervixcancer - Udredning og stadieinddeling

30. januar 2023 1. december 2027
DBCG

Brystcancer

Multidisciplinær Team Konference – Brystkræft

31. januar 2023 1. december 2025
DGCG

Gynækologisk cancer

Cervix cancer - Kirurgisk behandling af primær cervixcancer i tidligt stadium

6. februar 2023 1. januar 2026
DEGC

Esophagus, cardio- og ventrikelcancer

Opfølgning efter kurativ intenderet behandling for esophagus-/ventrikelcancer

7. februar 2023 1. december 2025
DMCG-PAL

Palliativ behandling

Eksistentielle og åndelige aspekter i palliativ indsats

26. februar 2023 16. januar 2028
DCCG

Kolorektalcancer

Primær forebyggelse af kolorektalcancer

3. marts 2023 31. januar 2026
DBCG

Brystcancer

Udredning og behandling af brystkræft i forbindelse med graviditet

13. marts 2023 31. marts 2025
DACG

Analcancer

Patologisk undersøgelse ved anal cancer (diagnostiske biopsier)

27. marts 2023 1. marts 2026
DSKMS

Kronisk myeloide sygdomme

Polycytæmia vera – Indeholdende sygdomsområde og procedure/behandlingsmodalitet

28. marts 2023 20. marts 2025
DSKMS

Kronisk myeloide sygdomme

Essentiel trombocytose – Indeholdende sygdomsområde og procedure/behandlingsmodalitet

28. marts 2023 2. januar 2025
DMCG-PAL

Palliativ behandling

Identifikation af palliative behov blandt voksne kræftpatienter med kontakt til specialiserede palliative enheder

11. april 2023 1. december 2027
DCCG

Kolorektalcancer

Lokalbehandling af lungemetastaser hos patienter med kolorektal cancer

28. april 2023 1. maj 2026
DPCG

Pancreascancer

Onkologisk behandling af tolvfingertarmskræft og ampullær kræft

27. april 2023 20. februar 2025
DARENCA

Nyrecancer

Enhanced Recover After Surgery ved kirurgisk behandling af renalcellecarcinom

15. maj 2023 31. januar 2024
ALG

Akut leukæmi og myelodysplastisk syndrom

Udredning og behandling af patienter med Kronisk myelomonocytær leukæmi (CMML)

15. august 2023 1. december 2025
DGCG

Gynækologisk cancer

Cervixcancer - Livmoderhalskræft - Neoadjuverende og adjuverende onkologisk behandling

9. oktober 2023 31. december 2025
DCCG

Kolorektalcancer

Medicinsk onkologisk behandling af metastaserende kolorektal cancer

18. oktober 2023 1. oktober 2026
DMG

Melanom

Kirurgisk behandling og udredning af melanom med stadium IV sygdom

19. oktober 2023 15. november 2025
DMCG-PAL

Palliativ behandling

Klinisk relevante EORTC-scorer for behandling af patienter med kræft i specialiseret palliativ indsats

19. oktober 2023 1. september 2028
DCCG

Kolorektalcancer

Endoskopiske procedurer ved mistanke om kolorektal cancer – biopsi og tumor markering

2. november 2023 1. maj 2026
DCCG

Kolorektalcancer

Minimal invasiv kirurgi ved behandling af rectumcancer

14. november 2023 23. oktober 2026
DGCG

Gynækologisk cancer

STIC - Anbefaling ved fund af serøs tubar intraepithelial carcinom

28. november 2023 6. november 2025
DAPECA

Peniscancer

PeIN – Retningslinjer til udredning og behandling af penil intraepithelial neoplasi

7. december 2023 31. december 2024
DGCG

Gynækologisk cancer

Vulvacancer – Kræft i ydre kvindelige kønsorganer. Onkologisk behandling

19. december 2023 5. december 2026
DMG

Melanom

Melanom i graviditeten

21. december 2023 11. december 2026
DMG

Melanom

Malignt melanom – forebyggelse og screening

3. januar 2024 11. december 2025
DLG

Lymfomer

Sjældne lymfoide leukæmier i hæmatologien

3. januar 2024 1. februar 2026
DSG

Sarkomer

Solitær Fibrøs Tumor (SFT) – Diagnostik, kirurgisk og onkologisk behandling

25. januar 2024 10. januar 2027
DBCG

Brystcancer

Billeddiagnostik ved LABC, verificeret lokalrecidiv mistanke om fjernrecidiv og monitorering af metastatisk brystkræft

30. januar 2024 31. januar 2026
DPCG

Pancreascancer

Kirurgiske senfølger samt medicinske og psykiske følger – Efter behandling af pancreas cancer

4. marts 2024 30. november 2024
DMG

Melanom

Mukosale melanomer i hoved-og-hals regionen – visitation, udredning, kirurgisk behandling og opfølgning

5. marts 2024 1. januar 2027
DSKMS

Kronisk myeloide sygdomme

Myelofibrose – Udredning og behandling

12. marts 2024 21. februar 2026
DCCG

Kolorektalcancer

Neoadjuverende kemoterapi (NAC) til kolon cancer

12. marts 2024 6. marts 2027
DMG

Melanom

Patologi - Diagnostik af primært kutant melanom

3. april 2024 1. januar 2027
DMG

Melanom

Patologi – Prædiktive markører ved metastatisk kutant melanom

3. april 2024 1. januar 2027
DGCG

Gynækologisk cancer

Patologivejledning for gestationelle trofoblastsygdomme

3. april 2024 1. januar 2026
DGCG

Gynækologisk cancer

Patologisk anatomisk procedure - endometriecancer

17. april 2024 1. december 2025
DMG

Melanom

Behandling af primært melanom

10. juni 2024 10. februar 2027
DLCG

Lungecancer

Pallierende onkologisk behandling af onkogen-dreven ikke-småcellet lungekræft

1. juli 2024 1. juni 2025