Danske Kræftforskningsdage samlede den danske kræftforskning og gav forskere mulighed for at udstille og præsentere deres forskning. I alt var der 134 posters præsenteret på poster sessionen. 

Herunder finder du en Abstract book og Poster book, hvor du kan blive klogere på, den forskning der foregår på kræftområdet i DK.

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N