Anbefalinger

Anbefaling 1. Udredning og stadieinddeling og risikostratifikation (Styrke B)

Anbefaling 2: Behandling af klassisk Hodgkin lymfom, tidligt favorabelt stadium (CS I A, IB eller IIA uden risikofaktorer iht. GHSG’s kriterier)

Anbefaling 3: Behandling af klassisk Hodgkin lymfom, tidligt ufavorabelt stadium (CS IA, IB eller IIA med risikofaktorer samt CS IIB uden stor mediastinal tumor eller ekstranodal sygdom)

Anbefaling 4: Behandling af tidlige stadier af nodulær lymphocyte predominant Hodgkin lymfom (CS I-II)

Anbefaling 5: Behandling af klassisk Hodgkin lymfom med avanceret sygdom (CS III og IV samt CS IIB med stor mediastinal tumor eller ekstranodal sygdom iht. GHSG’s kriterier)

Anbefaling 6: Behandling af nodulær lymphocyte predominant Hodgkin lymfom med avanceret sygdom (CS III og IV)

Anbefaling 7: Primær behandling af ældre (> 60 år) patienter og patienter med betydende komorbiditet

Anbefaling 8: Behandling af relaps eller primær behandlingsrefraktært klassisk Hodgkin lymfom hos yngre patienter, som er kandidater til højdosis kemoterapi med autolog stamcelletransplantation (HDT-ASCT)

Anbefaling 9: Behandling af recidiv af nodulær lymphocyte predominant Hodgkin lymfom

Anbefaling 10: Behandling af relaps eller refraktært klassisk Hodgkin lymfom hos patienter, der har gennemgået HDT-ASCT

Anbefaling 11: Behandling af relaps/refraktær sygdom efter RIC allogen knoglemarvstransplantation

Anbefaling 12: Behandling af relaps eller refraktært Hodgkin lymfom hos patienter, der ikke er kandidater til HDT-ASCT

Version 1.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

28. februar 2022 (DLG)

Administrativ godkendelse

9. marts 2022 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 28. februar 2024

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Hodgkin lymfom