Anbefalinger

Udredning af hæmaturi – CT-urografi

Stadieinddeling og opfølgning af påvist nyrecancer

Knogle- og hjernemetastaser

Nyrecyster

Version 1.2

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

25. januar 2024

Administrativ godkendelse

23. februar 2024 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 31. januar 2025

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Renalcellecarcinomer – Billeddiagnostik

TIDLIGERE VERSIONER

Renalcellecarcinomer – Billeddiagnostik VERSION 1.0

Renalcellecarcinomer – Billeddiagnostik VERSION 1.1