Anbefalinger

Risikovurdering

Observation af mRCC patienter

Indgang i kliniske studier

Anbefalet førstelinjebehandling til mRCC patienter i god IMDC prognosegruppe og clear cell histologi

Anbefalet førstelinjebehandling til mRCC patienter i IMDC intermediær eller dårlig prognosegruppe og clear cell histologi

Anbefalet behandling efter svigt af kombinationsimmunterapi (IO+IO) eller TKI+IO hos mRCC patienter med clear cell histologi

Anbefalet behandling efter svigt af TKI hos mRCC patienter med clear cell histologi

Anbefalet systemisk behandling til patienter med mRCC og non clear cell histologi

Cytoreduktiv nefrektomi ved primært metastaserende nyrekræft

Strålebehandling af mRCC

Medicinsk behandling af knoglemetastaser

Version 3.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

25. januar 2024

Administrativ godkendelse

12. februar 2024 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 31. januar 2025

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Renalcellecarcinomer – onkologisk behandling

TIDLIGERE VERSIONER

Renalcellecarcinomer – onkologisk behandling VERSION 1.0

Renalcellecarcinomer – onkologisk behandling VERSION 2.0