DMCG'ernes årsberetninger har til formål at formidle og dokumentere DMCG'ernes mange aktiviteter dels overfor samarbejdspartnere, dels til indbyrdes vidensdeling og inspiration.
Beretningerne påviser organisationens fortsatte udvikling, og det faktum, at sammenslutningen af Danske Multidisciplinære Cancer Grupper er en central deltager i dansk kræftbehandling og organisering heraf.
 
Beretningerne er tilgængelige nedenfor, hvor også DMCG.dk formandens forord kan læses.
 

Frist for indsendelse af årsberetning 2020 til sekretariatet er den 29. januar 2021 på dorran@rkkp.dk 
Skabelonen vil snarest muligt fremgå af siden her. 

Årsberetninger 2019

Årsberetninger 2018

Årsberetninger 2017