DMCG'ernes årsberetninger har til formål at formidle og dokumentere DMCG'ernes mange aktiviteter dels overfor samarbejdspartnere, dels til indbyrdes vidensdeling og inspiration.
Beretningerne påviser organisationens fortsatte udvikling, og det faktum, at sammenslutningen af Danske Multidisciplinære Cancer Grupper - DMCG.dk - er en central deltager i dansk kræftbehandling og organisering heraf.
Fra 2020 afspejler årsberetningerne også DMCG'ernes fremdrift i forhold til DMCG.dk strategi og handlingsplan.
For de to seneste år ligger desuden synteser med opsamling af beretningernes vigtigste pointer.
Beretningerne og synteser er tilgængelige nedenfor.

Skabelon til årsberetningerne for 2022 bliver tilgængelig her.
Frist for indsendelse af årsberetning 2022 til sekretariatet er tirsdag den 31. januar 2023dorran@rkkp.dk 
 

Årsberetninger 2021

Årsberetninger 2020

Årsberetninger 2019

Årsberetninger 2018

Årsberetninger 2017