Har du interesse for, hvordan et evidensbaseret og lærende sundhedsvæsen kan udfolde sig?
Så er bogudgivelsen Forskning, kvalitet og klinisk praksis noget for dig.

Med forbedring af patientforløb og behandling for øje, forsøger bogen at kombinere rationalet bag det evidensbaserede sundhedsvæsen med rationalet bag det lærende sundhedsvæsen.
Bogen beskriver hovedtemaer indenfor forskning, kvalitetsudvikling og klinisk praksis og hvordan samspillet kan udøves i praksis.

Udgivelsen har indlæg af blandt andet Michael Borre, som sammen med Josefine Hindenburg Krausing ridser op hvilken udvikling kræftområdet har gennemgået, ikke mindst takket være DMCG'ernes store indflydelse, for at nå den høje kvalitet området har i dag.
Bogen rummer også en indføring i evidensbaseret kvalitetsudvikling og læring med afsæt i kliniske retningslinjer og kliniske kvalitetsdatabaser ved Henriette Lipczak – et kapitel som alle DMCG'er formentlig vil kunne genkende sig selv i.

Bogen er anlagt som grundbog og praktisk vejledning og henvender sig derfor til alle sundhedsprofessionelle – specielt klinikere, ledere og andre med interesse for forskning og kvalitet i sundhedsvæsenet.
Den er udkommet på Munksgaard og er redigeret af Per Jørgensen, Mette Kjølby & Jens Winther Jensen.

Link til bogens hjemmeside.