Den Multidisciplinære Teamkonference (MDT-konference) blev introduceret med Kræftplan II og indtager nu en central plads i forhold til at sikre optimal diagnostik og behandling af kræftpatienter.

MDT-udvalget under DMCG.dk har undersøgt, hvordan det går med implementeringen af MDT-konferencen, herunder med efterlevelse af udvalgets vejledning til MDT-konferencen fra 2016

Det er første gang denne organisationsform er undersøgt blandt de personer, der varetager, forvalter og implementerer konferencerne.
Undersøgelsen belyser både udfordringer og udviklingsområder ved MDT-konferencen, og beskriver også de positive erfaringer.
På baggrund af analysen peger rapporten på en række udviklingspotentialer ved MDT-konferencen.

Læs hele MDT-rapporten her.