DMCG.dk's forretningsudvalg (FU) repræsenterer DMCG.dk og træffer beslutninger på DMCG.dk's vegne.

DMCG.dk blev i efteråret 2008 styrket med etableringen af et forretningsudvalg. Udvalget mødes 4-6 gange årligt on-line samt i forbindelse med centrale møder eller møder i Dansk Kræftforum.

Forretningsudvalget består af i alt 12 personer inkl. formanden. De 7 fagpersoner vælges fra og af repræsentantskabet for en valgperiode på 3 år med mulighed for genvalg. Derudover udpeger Danske Regioner to medlemmer af forretningsudvalget, ligesom formanden for DCCC's faglige udvalg er repræsenteret i udvalget. Desuden har direktøren samt afdelingslederen i afdeling 2 for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) også en plads i udvalget.

Herunder findes alle medlemmerne af forretningsudvalget.

 

220420 MT Michael Borre 0111.jpg  Michael Borre (Formand)
  DAPROCA

  Professor, overlæge, dr. med, ph.d.
  Urinvejskirurgi, Aarhus Universitetshospital

  E-mail: borre@clin.au.dk
  Valgperiode: 2012-2015 + 2015-2018 + 2018-2021
  + 2022-2024 (genvalgt 26/11 2021)

Camilla Qvortrup.jpg  Camilla Qvortrup (næstformand)
  DCCG

  Overlæge, ph.d.
  Onkologisk Klinik, Rigshospitalet

  E-mail: camilla.qvortrup@regionh.dk
  Valgperiode: 2021-2023 (valgt ind 26/11 2020)
 

  Torben Riis Rasmussen
  DLCG
 
  Overlæge, klinisk lektor, ph.d.
  Lungemedicinsk Afd., Aarhus Universitetshospital

  E-mail: torbrasm@rm.dk
  Valgperiode: 2022-2024 (valgt ind 26/11 2021)

claus Fristrup.jpg  Claus Wilki Fristrup
  DPCG
  
  Overlæge, ph.d
  Kirurgisk Afdeling A, Odense Universitetshospital
  
  E-mail: Claus.Wilki.Fristrup@rsyd.dk
  Valgperiode: 2023-2025 (valgt ind 24/11 2022)
Jens-Overgaard.jpg  Jens  Overgaard
  DAHANCA
 
  Professor, Ledende overlæge, MD, DMSc
  Eksperimentel Onkologisk Afd., Aarhus Universitetshospital
 
  E-mail: jens@oncology.au.dk
  Valgperiode: 2012-2015 + 2015-2018 + 2018-2021
  + 2022-2024 (genvalgt 26/11 2021)

Paw Jensen.jpg  Paw Jensen
  Hæmatologisk Fællesforum
 
  Overlæge
  Hæmatologisk Afd., Aalborg Universitetshospital

  E-mail: paje@rn.dk
  Valgperiode: 2020-2022 + 2023-2025 (genvalgt 24/11 2022)

Peer-Christiansen.jpg
  Peer Christiansen
  DBCG

  Professor, overlæge, dr.med.
  Kirurgisk Afd. P, Aarhus Universitetshospital

  E-mail: peechr@rm.dk
  Valgperiode: 2013-2015 + 2015-2018 + 2018-2021
+ 2022-2024 (genvalgt 26/11 2021)

Faglig repræsentant for DCCC:

henrik frederiksen.jpg 
  Henrik Frederiksen
  DCCC, formand for fagligt udvalg

  Professor, overlæge
  Hæmatologisk Afdeling, Odense Universitetshospital

  E-mail: Henrik.Frederiksen@rsyd.dk

Regionsudpegede medlemmer af FU:

 
20200915_Peter-Sorensen_0025.jpg 
  Peter Sørensen

  Lægelig direktør
  Sygehus Sønderjylland 
 
  E-mail: peter.soerensen@rsyd.dk

Anne Bukh rev.jpg 
  Anne Bukh

  Koncerndirektør
  Region Nordjylland

  E-mail: a.bukh@rn.dk 
 

RKKP repræsentanter:

jens-winther-jensen.jpg 
  Jens Winther Jensen

  Direktør
  Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklings-program

  E-mail: jwj@rkkp.dk

Mette Roed.jpg
  Mette Roed Eriksen
 
  Afdelingsleder, afdeling 2, Databaseområde for Cancer og Cancerscreening
  Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklings-program

  E-mail: MEEERI@rkkp.dk