DMCG.dk's forretningsudvalg (FU) repræsenterer DMCG.dk og træffer beslutninger på DMCG.dk's vegne.
 
DMCG.dk blev i efteråret 2008 styrket med etableringen af et forretningsudvalg. Udvalget mødes 4 gange årligt, oftest i forbindelse med centrale møder eller møder i Dansk Kræftforum.

Forretningsudvalget består af i alt 10 personer inkl. formanden. De 7 fagpersoner vælges fra og af repræsentantskabet for en valgperiode på 3 år med mulighed for genvalg. Derudover udpeger Danske Regioner to medlemmer af forretningsudvalget, ligesom direktøren for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) har plads i udvalget.
 
Herunder findes de 7 fagmedlemmer af forretningsudvalget, samt de 2 regionsudpegede medlemmer og RKKP direktøren.
 

Michael-Borre2.jpg  Michael Borre (Formand)
  DUCG, DAPROCA

  Lærestolsprofessor, overlæge, dr. med, ph. d.
  Urinvejskirurgisk afd. K, AUH

  E-mail: borre@clin.au.dk
  Valgperiode: 2012-2015 + 2015-2018 + 2018-2021
  + 2022-2024 (genvalgt 26/11 2021)

Torben Riis Rasmussen
DLCG

Overlæge, klinisk lektor, ph.d.
Lungemedicinsk Afd., Aarhus Universitetshospital

E-mail: torbrasm@rm.dk
Valgperiode: 2022-2024 (valgt ind 26/11 2021)

Lisbet Hölmich.jpg  Lisbet Rosenkrantz Hölmich
  DMG

  Professor, overlæg dr.med.
  Afd. for Plastikkirurgi, Herlev og Gentofte Hospital

  E-mail: lisbet.rosenkrantz.hoelmich@regionh.dk
  Valgperiode:  2020-2022 (valgt ind 22/11 2019)

Jens-Overgaard.jpg  Jens Overgaard
  DAHANCA

  Professor, Ledende overlæge, MD, DMSc
  Eksperimentel Onkologisk Afd., AUH

  Valgperiode: 2012-2015 + 2015-2018 + 2018-2021
  + 2022-2024 (genvalgt 26/11 2021)

Paw Jensen.jpg  Paw Jensen
  Hæmatologisk Fællesforum

  Overlæge 
  Hæmatologisk Afd., Aalborg Universitetshospital

  E-mail: paje@rn.dk
  Valgperiode: 2020-2022 (valgt ind 22/11 2019)

Camilla Qvortrup.jpgCamilla Qvortrup (næstformand)
DCCG

Overlæge, ph.d.
Onkologisk Klinik, Rigshospitalet
Valgperiode: 2021-2023 (valgt ind 26/11 2020)
 
Peer-Christiansen.jpg
Peer Christiansen
DBCG

Professor, overlæge, dr.med.
Kirurgisk Afd. P, AUH

E-mail: peechr@rm.dk
Valgperiode: 2013-2015 + 2015-2018 + 2018-2021
 + 2022-2024 (genvalgt 26/11 2021)

Regionsudpegede medlemmer af FU:

 
20200915_Peter-Sorensen_0025.jpg Peter Sørensen

 Lægelig direktør
 Sygehus Sønderjylland 

  E-mail: peter.soerensen@rsyd.dk

Anne Bukh rev.jpg  Anne Bukh

  Koncerndirektør
  Region Nordjylland

  E-mail: a.bukh@rn.dk 
 

Direktør for RKKP:

jens-winther-jensen.jpg  Jens Winther Jensen

  Direktør
  Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklings-program

  E-mail: jwj@rkkp.dk