Michael Baumann, professor, director, German Cancer Research Center (DKFZ, Heidelberg var en af key speakers på Danske Kræftforskningsdage 2018,
hvor han holdt et oplæg om translationel kræftforskning - et internationalt udsyn. 

Det var budskabet fra den internationale kræftforsker, Michael Baumann, da han gav sit syn på kræftforskningen i Danmark i forbindelse med konferencen, Danske Kræftforskningsdage

Allerførst var der ros: Dansk kræftforskning står stærkt og det har den gjort i mange år. Danske kræftforskere og læger er synlige på den internationale scene med videnskabelige artikler og resultater, som hyppigt bliver citeret på trods af, at Danmark er et lille land.  Ordene er Michael Baumanns. Han er professor i stråle-onkologi og direktør for German Cancer Research Center, DKFZ. Han gæstede Danmark i forbindelse med konferencen, Danske Kræftforskningsdage, hvor aktører inden for kræftområdet var samlet. Den tyske professor er især imponeret over vores landsdækkende registre.

"På det epidemiologiske område er I stærke, og adgangen til helt unikke nationale registre, sammenstillet med de resultater, der opnås via kliniske forskningsgrupper gør, at forskningen står stærkt. Samtidig er der god opbakning og støtte til unge forskere,” siger Michael Baumann.

En tsunami af nye kræfttilfælde
Men selvom kræftforskning her i landet har et højt niveau, så står Danmark og verdenssamfundet over for store udfordringer i forhold til fremtidens kræftforskning og behandling. Der kommer flere og flere kræftpatienter - både i Danmark og i udlandet. Frem mod 2025 forudser forskerne en stigning i antal danskere, som får en kræftdiagnose på 25-30 procent i forhold til antallet i 2007. Den primære årsag er, at vi lever længere. 

”På verdensplan sker der nærmest en tsunami af nye kræfttilfælde og det kalder på meget mere intens kræftforskning. Vi har brug for meget bedre og meget mere kræftforskning,” fortæller han.

Så selvom fokus på Danske Kræftforskningsdage var på at skærpe det nationale samarbejde, opfordrer Michael Baumann til, at vi benytter og udnytter hinandens viden på verdensplan.

”Vi kan alle blive bedre, det kan I også i Danmark, og vi er alle en del af det internationale samfund, hvor vi bliver nødt til at tage ved lære af hinanden,” siger han.

Vi står over for samme udfordringer
Ifølge Michael Baumann kæmper Danmark med de samme udfordringer som andre lande gør, nemlig, at vejen fra grundforskning til anvendt forskning er for snørklet.

”Det er jo her, at organisationer som Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) og Danske Multidisciplinære Cancer Grupper virkelig kommer til deres ret. Organisationer, hvis fornemmeste opgave er at samle kræftforskningen i Danmark. Vi skal have endnu mere fokus på translationel forskning, for at få de videnskabelige resultater hurtigere fra basalforskningen ud i klinikken, og vi skal øge antallet af kliniske forsøg af høj kvalitet i alle former for kræft,” siger Michael Baumann.

Han understreger, at vi skal anvende videnskabelige resultater hurtigere og mere effektivt til at forebygge, diagnosticere og behandle kræft, samtidig med, at vi skal målrette behandlingen til den enkelte patient.

Behandlingen skal individualiseres
”Det er nødvendigt, vi tænker ud af boksen. I dag bevæger vi os mere og mere ind på det område, der hedder personlig medicin. Patientgrupperne bliver mindre og mindre, fordi de kan underopdeles i mere sygdomsspecifikke grupper, pga. stadigt mere præcise molekylære klassifikationer af sygdomsmønstre. 

For at opnå patient kohorter, der er store nok til at man meningsfuldt kan udføre kliniske studier, er der et klart behov for både nationale såvel som internationale netværk, i særdeleshed når det gælder sjældne sygdomme,” fortæller han.

Michael Baumann har spillet en afgørende rolle i at forbinde nye strålingsbiologiske fund med stråleterapiteknologi til en mere effektiv klinisk behandling af kræft med stråling. Hans hovedfokus er på individuel strålebehandling med strålingsspecifikke biomarkører, der kan bruges til at tilpasse kræftterapi til den enkelte patient.

Michael Bauman FAKTA
Michael Baumann blev uddannet læge i 1988 i Hamburg. Indtil udgangen af 1989 var han aktiv som forsker ved Harvard Medical School på Massachusetts General Hospital i Boston. Han er professor i stråle-onkologi og direktør for German Cancer Research Center, DKFZ. 

Han har udgivet mere end 350 videnskabelige artikler i medicinske tidsskrifter. Han er chefredaktør for Journal of Radiation Oncology, strålebehandling og onkologi. I 2004 blev Michael Baumann valgt som medlem af Leopoldina National Academy of Science. Han har modtaget en række akademiske priser, herunder Gerhard Hess-prisen (DFG 1997), Michael Fry Award fra American Radiation Research Association (2002), Regaud Goldmedal fra European of Radiation Oncologists (2012) og Röntgenplakette af byen af Remscheidt (2016). Michael Bauman har været formand for European Society of Radiation Therapy (ESTRO), Det europæiske Kræftens Bekæmpelse (ECCO) og Det Tyske Selskab for Stråle Onkologi (DEGRO).

Danske Kræftforskningsdage FAKTA
Fra den 30. – 31. august samlede DCCC, Danish Comprehensive Cancer Center og DMCG.dk, sammenslutningen af de 24 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, 450 forskere, klinikere, patienter og politikere til Danske Kræftforskningsdage. Konferencen er et nyt, nationalt initiativ med fokus på at styrke det tværfaglige, nationale samarbejde om kræft.

Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) FAKTA
DCCC er et nationalt samarbejde, som skal skabe optimale forhold for dansk kræftforskning og –behandling. DCCC understøtter, at kræftlæger og forskere på tværs af landsdele deler ny viden og nye behandlingsmetoder hurtigere og mere systematisk, så vejen fra basal forskning til klinik bliver kortere. Alt sammen for at bidrage til bedre kræftbehandling i Danmark. 

DCCC er drevet i et samarbejde mellem regionerne, de sundhedsvidenskabelige fakulteter og Kræftens Bekæmpelse.

Læs mere om DCCC på www.dccc.dk​

Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk)
DMCG.dk - sammenslutningen af Danske Multidisciplinære Cancer Grupper - har som hovedopgave at fremme kræftbehandlingen i Danmark. De i alt 24 DMCG'er er organiseret omkring forskellige sygdomsområder og har blandt andet fokus på drift af kliniske kvalitetsdatabaser og udarbejdelse af landsdækkende kliniske retningslinjer på kræftområdet. 

Sammenslutningen er udsprunget af et ønske om at fremme vidensdeling og samarbejde på tværs af grupperne. Ikke mindst for at styrke forskningen på tværs af kræftområdet og bedre kunne indsamle viden som grundlag for høj og ensartet kræftbehandling i Danmark.

Læs mere på www.dmcg.dk