Strategi_nyhed.png 
"Alle kræftpatienter i Danmark skal sikres patientforløb af høj og ensartet kvalitet samt bedst mulige livskvalitet".

Sådan indledes den overordnede vision for DMCG.dk’s strategi for 2020-2022 med afsæt i et omfattende arbejde i DMCG.dk forretningsudvalget med input fra repræsentantskabet og Danske Regioner.

Læs hele strategien her.

Fire pejlemærker, udvalgt på baggrund af DMCG'ernes kerneopgaver, udgør de bærende elementer i strategien:

  • Evidensbaseret beslutningsstøtte og national konsensus
  • Datastøttet kvalitetsudvikling
  • Ny viden gennem forskning
  • Patientinvolvering og samarbejde

Pejlemærkerne skal blandt andet synliggøre, hvordan DMCG.dk fremmer kræftbehandlingen i Danmark ved at skabe konsensus samt ved at bringe lægefaglig ekspertviden, klinisk indsigt og indgående kendskab til kræftpatienters forløb og behandling i spil.

Under hvert pejlemærke er opstillet målsætninger for den kommende 3-årige periode.

DMCG.dk laver nu en handlingsplan med aktiviteter, der skal understøtte, at de fastsatte mål nås. Aktiviteterne forankres i de enkelte DMCG'er, med tværgående koordinering og rådgivning via paraplystrukturen DMCG.dk.

Strategien signalerer ønske om at fremme samspillet mellem drift, forskning og kvalitet, herunder om at udvikle og styrke samarbejdet med bl.a. DCCC, Danske Regioner/Regionerne, RKKP, det primære sundhedsvæsen og patienter.

Ambitionerne er høje og bygger på et grundlæggende ønske om klinisk excellence, så patienterne får den bedst mulige kræftbehandling.