EU-Kommissionen har udsendt et opslag (call), hvor der søges ekspertmedlemmer til et nyt Mission Board for kræft under EU’s nye forsknings- og innovationsprogram, Horizon Europe, som gælder fra 2021.

Kræft er en blandt fem missioner, der oprettes Mission Boards til. Missionerne er ambitiøse og højtprofilerede initiativer, der skal finde løsninger på nogle af de store udfordringer, som de europæiske borgere står overfor. Missionerne skal gøre det lettere for borgerne at forstå værdien af investeringer i forskning og innovation og maksimere impact ved at fastsætte klare mål.

Opgaver: Den første opgave for det kommende Mission Board for Kræft bliver at identificere og designe en eller flere specifikke missioner inden for området i dialog med EU-medlemsstater, Europa Parlamentet, interessenter og borgere.

Medlemmernes profil: De enkelte Mission Boards skal sammensættes af en blanding af ”high level individuals” med indsigt i eksempelvis forskning, industri, innovation, politik, interesseorganisationer eller slutbrugere. De nye Mission Board medlemmer udpeges i personlig egenskab og skal have et stærkt engagement i missionernes succes.  

Arbejdsmængde: Hvert Mission Board forventes at mødes mindst fire gange per år, hvert møde vil vare mindst 1,5 dag og man skal regne med 15-20 dages arbejde per år som almindeligt medlem og omkring 25 dage, hvis man bliver formand.

Interessekonflikt: Medlemmer af Mission Boards må ikke tage del i evaluering af calls for de missioner, de sidder i, desuden må de ikke være direkte inkluderet i ansøgninger til de specifikke missioner, men ansatte fra de institutioner de er ansat på, kan godt søge.

Frist til EU-Kommissionen for at søge er d. 11. juni 2019
Se mere information om ansøgning og en beskrivelse af call'et her. 

Alle informationer herunder ansøgningsskema kan findes her.