De tre nationale senfølgeforskningscentre skal i perioden 2018-2022 styrke evidensen vedrørende forekomst, forebyggelse og behandling af senfølger efter kræft og kræftbehandling.
De tre centre fokuserer på hhv. senfølger efter brystkræft, senfølger efter kræft i bækkenorganerne og generelle senfølger, der rammer patienter på tværs af kræftformer. 

Centrene samarbejder om at gennemføre en række systematiske reviews af såvel eksisterende metaanalyser som enkelt-undersøgelser. Formålet er at opbygge en vidensdatabase over tilgængelige kirurgiske, farmakologiske, fysiske og psykologiske forebyggende tiltag og behandlinger af senfølger efter kræft og kræftbehandling.
For at sikre den kliniske anvendelighed, anmoder centrene DMCG'erne og øvrige klinikere på kræftområdet om hjælp til at udpege de senfølger, hvor der aktuelt er størst behov for viden om evidensbaserede behandlinger og forebyggende tiltag.

Udfylde gerne spørgeskemaet om senfølger her - det tager højst 2-3 minutter at udfylde.