24.01.2018

Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet forstærkes

Fra 2. januar 2018 forstærkes Retningslinjesekretariatet med cand.scient. Julie Bolvig Hansen.
Julie vil understøtte arbejdet med de kliniske retningslinjer blandt andet via sin erfaring som metodekonsulent på retningslinjearbejdet i Sundhedsstyrelsen.
 
Elleve af de 24 DMCG'er/kræftsygdomsområder er nu i gang med arbejdet, og sekretariatet arbejder sideløbende med at få udarbejdet understøttende skabeloner og vejledninger til indsatsen.
I den opdaterede projektplan fremstilles baggrunden for indsatsen, den valgte metode samt tidsplan for arbejdet.