Formanden for DMCG.dk, Michael Borre og formanden for styregruppen i DCCC, Anne Bukh er enige om, at Danske Kræftforskningsdage var en succes og kan være med til at styrke det nationale samarbejde om kræftforskning og -behandling. Foto: Hung Tien Vu - Danske Kræftforskningsdage 2018.

Danske Kræftforskningsdage, som blev afholdt sidst i august var, målt på faglige diskussioner, ny viden og antallet af tilmeldte, en succes. Det er både arrangørerne bag konferencen og deltagerne enige i. Næste skridt er nu at arbejde videre på at yderligere styrke det nationale samarbejde om kræft.

Nye forskningsresultater, en summende markedsplads og visitkort, der blev udvekslet på kryds og tværs. Kort fortalt var det essensen af to dages konference om kræft.

”Jeg synes initiativet er med til at styrke dansk kræftforskning. Vi fik samlet sundhedspersonale fra hospitalerne, forskere fra universiteterne, patienter fra patientforeninger, sundhedspolitikere og ledere inden for sundhedsområdet. Det er ret unikt og første gang, at det er lykkes at samle alle de vigtige aktører inden for kræftområdet i Danmark. Det er også første gang, man koncentrerer sig om hele kræftområdet,” siger Anne Bukh, formand for styregruppen i Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC), der sammen med de Multidisciplinære Cancer Grupper (DMGC.dk) stod bag konferencen.

Tal med dem det handler om
På konferencen deltog 134 unge forskere, som præsenterede deres resultater inden for kræftområdet.

”Vi har givet de unge forskere fra hospitalerne og universiteterne mulighed for at udveksle de resultater, de har opnået med deres forskning og på den måde håber vi, at der skabes nye netværk, der kan være med til at styrke kræftforskningen,” fortæller Anne Bukh. 

En af dem, der håber, at forskningen styrkes og prioriteres, er Helle Nørup. Hun er næstformand i patientforeningen KIU, Kræft I Underlivet.

”Vi var på konferencen for at støtte kvinder, der har eller har haft kræft i underlivet, og det betyder utrolig meget for os at få mulighed for at deltage. Vi har fået ny viden, så vi er blevet opdateret på området, samtidig med, at vi fik mulighed for at tale med de mennesker, der ved allermest om kræftforskning i Danmark. Og måske ligeså vigtigt; de fik mulighed for at tale med os, vi ved jo om nogen, hvad det drejer sig om, når man er syg af kræft,” siger Helle Nørup.

Drop egoisme og samarbejd
Michael Borre, formand for DMCG.dk kigger også tilbage på konferencen med tilfredshed, og håber, at DCCC og DMCG.dk igen næste år kan byde velkommen til et hold af engagerede forskere og klinikere.

”Jeg synes, vi havde nogle utrolig gode diskussioner på konferencen. Noget af det, jeg hæftede mig ved var, at flere pointerede samarbejdet eller manglen på samarbejde i forskningsmiljøerne. Fagegoisme blev nævnt, og det skal vi væk fra. Selvom konkurrence kan virke stimulerende i forskningsmiljøet er der ingen tvivl om, at vi kan blive bedre til at drage fælles fordel ved at samarbejde, også med kolleger, der sidder på et andet universitet eller et andet hospital. De nye opdagelser, der sker i laboratoriet skal hurtigt ud, testes og implementeres. Det skal vi samarbejde om,” fortæller Michael Borre.

Som han ser det, er en af udfordringerne, at forskere kæmper om de samme fondsmidler.

”Vi kommer til at se hinanden som konkurrenter i stedet for samarbejdspartnere. Vi skal have nogle flere fælles projekter skudt i gang på tværs,” siger han.  

Det er netop intentionen med den pulje på fem millioner kroner, DCCC uddeler hvert år. Her kan forskere og klinikere søge om støtte til at starte projekter op på tværs af fagdiscipliner og regioner. Næste ansøgningsfrist er 16. oktober 2018.