Foto: Henriette Lipczak (t.v.) og Julie Bolvig Hansen (t.h.) på
G-I-N konferencen 2018, ved Retningslinjesekretariatets poster
med titlen "Balancing quality and resources in clinical guideline
development - why we do what we do".

Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet er blevet optaget i det internationale Guidelines International Network (G-I-N) og Henriette Lipczak og Julie Bolvig Hansen er netop hjemvendt fra Manchester, UK, hvor de har deltaget i årets (G-I-N) konference. En konference, med rig mulighed for at skabe nye netværk med udviklere af retningslinjer, metode-, og implementeringsspecialister samt andre, som arbejder med kliniske retningslinjer.

Temaet for konferencen var 'Why we do what we do – the purpose and impact of guidelines', hvilket gav Retningslinjesekretariatet mulighed for at præsentere DMCG'ernes og RKKP's samspil om de landsdækkende kliniske retningslinjer på kræftområdet.

Se Retningslinjesekretariatets poster her.

Med hjem fra den inspirerende konference tager Henriette og Julie særligt:

  • Inspiration fra - og kontakter til - Tyskland, som er langt fremme i forbindelse med monitorering af kliniske retningslinjer
  • Et muligt fremtidigt samarbejde med Finland, som allerede nu har implementeret retningslinjer i deres EPJ-system
  • Samvær og samarbejde med de nationale samarbejdspartnere i Sundhedsstyrelsen (NKR)

Der kan læses mere om konferencen på https://www.g-i-n.net/conference/manchester-conference-2018.