En ny retningslinje fra Dansk Sarkom Gruppe (DSG) - "Solitære enkondromer og osteokondromer – Udredning og opfølgning med henblik på malignisering" – har fundet vej til det tyske tidsskrift 'Der Radiologe', hvor dele af retningslinjen er publiceret i april 2020.

Læs artiklen her.

 

Ved seneste årsmøde i DSG deltog en tysk kollega, som så vigtigheden af, at den danske indsats også blev formidlet i en tysk sammenhæng.

- "Vi er både stolte over og glade for, at retningslinjen kommer bredt ud", siger professor Anne Grethe Jurik. "Vi har lagt et stort arbejde i udarbejdelsen, og dels er det vigtigt at den gennemgående evidens og de tilhørende anbefalinger bliver gjort tilgængelige, dels håber vi at kunne inspirere andre grupper til at formidle deres retningslinjer i peer reviewed tidsskrifter og på den måde videndele med kolleger internationalt."

 

Solitære enchondromer er ofte forekommende, typisk godartede brusktumorer, som har potentiale til at ændre sig til maligne chondrosarkomer. Enchondromerne er typisk sekundære fund ved MRI-scanning af knæ og skulder
Der har ikke tidligere i Danmark været konsensus omkring håndtering af og opfølgning på tilfældige fund af brusktumorer, hvorfor DMCG'en har fundet det relevant at udarbejde en evidensbaseret retningslinje på området.

Se den færdige retningslinje her.