Den styrkede indsats omkring udarbejdelse og vedligehold af de kliniske retningslinjer på kræftområdet er i fuld gang, og ved indgangen til 2019 er der nu over 100 retningslinjer i proces.
Retningslinjerne følger den nye skabelon, der er etableret i DMCG-regi.

Arbejdet med retningslinjerne er én af DMCG'ernes kerneopgaver, og det har gennem længere tid været et ønske at sikre et evidensbaseret, opdateret og mere ensartet produkt for samtlige DMCG'er.

Efterhånden som retningslinjerne bliver færdigt-bearbejdede, vil de blive tilgængelige på de respektive DMCG'ers hjemmesider http://www.dmcg.dk/Kliniske-retningslinjer/kliniske-retningslinjer/