Foto til DKD-artikel.png

Flere end 500 deltagere var samlet til Danske Kræftforskningsdage 2019. Foto: Rune Borre-Jensen.

DCCC og DMCG.dk inviterede i august, for andet år i træk, til Danske Kræftforskningsdage. Arrangørerne oplevede en overvældende interesse for konferencen, og dagene var præget af engagement for at mødes i dialog om både styrker og barrierer på kræftområdet.

Flere end 500 deltagere mødtes i august til to dages tværfaglig vidensudveksling ved Danske Kræftforskningsdage, som er landets største konference på kræftområdet.

Den nyeste forskning blev præsenteret via de 167 opstillede posters, som gav et imponerende indblik i aktuel dansk kræftforskning. Det fortæller Michael Borre, formand for DMCG.dk.

"Årets konference bød på skarpe faglige indlæg og imponerende mange abstracts og posters af højeste faglig kvalitet. Det lover godt for fremtidens kræftforskning og -behandling. Det er af største vigtighed, at vi også får omsat de nye resultater til implementerbar viden i klinikken," udtaler Michael Borre.

Randi Tobberup er ph.d.-studerende ved Center for Ernæring og Tarmsygdomme på Aalborg Universitetshospital og var, på baggrund af sit abstract, udvalgt til at præsentere sine forskningsresultater på den store scene.

"Kræftforskningsdagene er centrale i Danmark. Det er stedet, hvor forskningsaktiviteterne inden for kræftområdet samles under ét tag. Det er en unik mulighed – det er tværfagligt, og folk er nysgerrige. Det er her, man finder det gode netværk," udtaler Randi Tobberup i forbindelse med konferencen.

Det er en vigtig del af konferencen at mødes til gensidig inspiration og vidensdeling på tværs af faggrupper, understreger arrangørerne. "Med kræftforskningsdagene har vi set, at der bliver skabt netværk til netop denne vigtige erfaringsudveksling, så vi efterfølgende kan optimere samarbejdet i dagligdagen," udtaler Michael Borre.

En af styrkerne er samarbejde

Kræftforskningen er langt fremme i Danmark og står stærkt i international sammenhæng. Det blev tydeligt på konferencen, mener formand for styregruppen i DCCC, Anne Bukh.

"Danske Kræftforskningsdage er en lejlighed til at blive klogere på, hvad der rører sig i forskningsmiljøerne. Vi har topforskere og -klinikere i Danmark, som både formidler de enkelte resultater og de store linjer i aktuel forskning. Det var samtidig interessant at høre patienternes og beslutningstagernes perspektiver på scenen," udtaler Anne Bukh.

Der var også plads til at italesætte barrierer for samarbejdet og finde ud af, hvor vi kan blive endnu bedre. "I DCCC er det en kerneopgave at styrke den nationale netværksdannelse, og vi ved, at udfordringerne løses bedst i fællesskab," udtaler Anne Bukh.

På konferencen blev der blandt andet sat fokus på den ældre kræftpatients særlige behov, på fælles beslutningstagning og på hvordan vi anvender sundhedsdata optimalt. Alt sammen centrale aspekter, når vi kan målrette kræftbehandlingen til den enkelte patient i endnu højere grad i fremtiden.

Find oplæg og program fra Danske Kræftforskningsdage 2019 her.

Hent årets abstractbog her.