DMCG.dk og Kræftens Bekæmpelse satte ved Kræftpolitisk Forum 2019 den 7. marts 2019 fokus på ulighed i kræftforløbet.

Kræftens Bekæmpelse er netop udkommet med en hvidbog "Social Ulighed i Kræft i Danmark", hvori 139 studier er gennemgået og dokumenterer, at uligheden fremkommer i alle stadier af kræftforløbet, både før, under og efter sygdom.
-Det er uacceptabelt, at der ikke blot er ulighed, men rent faktisk en stigende ulighed i kræft. Det kræver stort politisk mod og opmærksomhed at ændre på dette faktum, sagde Michael Borre, formand for DMCG.dk, i sit kick-off ved konferencen.

Ulighed er et komplekst fænomen, som sundhedsvæsenet ikke kan løse alene. Der var dog flere konkrete forslag til, hvordan sundhedsvæsenet kan blive en del af løsningen, herunder mere fokus på forebyggelse og generel sundhedsfremme som fx hjælp til rygestop, individualiserede forløb tilpasset og understøttende den enkelte patients behov eller opsøgende tiltag via f.eks. socialsygeplejersker.

Sprogbrugen i henvendelser fra systemet til patienter er grundigt undersøgt og anerkendt som et område, der kan blive langt mere målgruppe-fokuseret. Her fremhævede Michael Borre, at sundhedspersonalet bør blive bedre til at kommunikere og understøtte patienternes behov, da udrednings- og behandlingsforløb i dag baseres på kortvarige og meget effektive indsatser på specialafdelingerne. Af samme grund er det afgørende, at kvaliteten af patienternes forløb i bl.a. primærsektoren kan dokumenteres gennem dataopsamling.

Behovet for en multidisciplinær og tværsektoriel tilgang til udfordringen blev betonet, da overblikket tit mistes i overgangene mellem sektorerne. Desuden bør der også i forskningen sættes fokus på ulighed, da det ofte er de socialt udfordrede der takker nej til deltagelse, hvilket giver et skævt billede. Her er samarbejdet med DMCG'erne strategisk vigtigt.

På baggrund af de mange forslag blev det pointeret, at man bør turde lave en stratificering så der allokeres flere ressourcer derhen hvor behovet er, og ikke nødvendigvis til alle.
Sundhedsministeren påpegede desuden i sin tale, at lighed i sundhed ikke kun er en fundamental værdi i sundhedsvæsenet, men også bør være en integreret del af indsatsen i både forebyggelses-, uddannelses-, arbejdsmarkeds- og socialpolitikken.  

Læs mere på www.cancer.dk/dmcg2019, hvor du finder alle oplæg fra konferencen og hvor du kan downloade Kræftens Bekæmpelses hvidbog om Social Ulighed i Kræft i Danmark.