Flere af de multidisciplinære cancergrupper har valgt at organisere sig under en fælles overbygning.
Det gælder følgende DMCG'er:

Dansk Urologisk Cancer Gruppe er en paraplyorganisation med 5 under-DMCG'ere: 

 • Dansk Blærecancer Udvalg (DaBlaCa)
 • Dansk Peniscancer Udvalg (DaPeCa)
 • Dansk Prostatacancer Udvalg (DaProCa)
 • Dansk Nyrecancer Udvalg (DaRenCa)
 • Dansk Testiscancer Udvalg (DaTeCa)

Hæmatologisk Fællesforum er en paraplyorganisation med 4 under-DMCG'ere: 

 • Dansk Lymfom Gruppe (DLG)
 • Akut Leukæmigruppen (ALG)
 • Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme (DSKMS)
 • Dansk Myelomatose Studiegruppe (DMSG)

Øvre Gastrointestinal Cancer er en paraplyorganisation med 3 under-DMCG'ere:

 • Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG)
 • Dansk Esophagus-, Gastroesophageal overgangscancer og Ventrikelcancer Gruppe (DECV)
 • Dansk Lever-Galdevejscancer Gruppe (DLGCG)