Flere af de multidisciplinære cancergrupper har valgt at organisere sig under en fælles overbygning.
Det gælder følgende DMCG'er:

Dansk Urologisk Cancer Gruppe er en paraplyorganisation med 5 under-DMCG'er: 

  • Dansk Blærecancer Udvalg (DaBlaCa)
  • Dansk Peniscancer Udvalg (DaPeCa)
  • Dansk Prostatacancer Udvalg (DaProCa)
  • Dansk Nyrecancer Udvalg (DaRenCa)
  • Dansk Testiscancer Udvalg (DaTeCa)

Hæmatologisk Fællesforum er en paraplyorganisation med 4 under-DMCG'er: 

  • Dansk Lymfom Gruppe (DLG)
  • Akut Leukæmigruppen (ALG)
  • Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme (DSKMS)
  • Dansk Myelomatose Studiegruppe (DMSG)