Tidligere har flere af de multidisciplinære cancergrupper organiseret sig under en fælles overbygning.
For nuværende gælder dette kun for Hæmatologisk Fællesforum.

Hæmatologisk Fællesforum er en paraplyorganisation med 4 under-DMCG'er: 

  • Dansk Lymfom Gruppe (DLG)
  • Akut Leukæmigruppen (ALG)
  • Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme (DSKMS)
  • Dansk Myelomatose Studiegruppe (DMSG)