DMCG'erne udpeger hver op til 3 repræsentanter for deres gruppe til DMCG.dk. I de tilfælde, hvor DMCG'en er organiseret i en paraplyorganisation, kan hver under-DMCG stille med op til 2 repræsentanter udover paraplyens formand.

Repræsentantskabet mødes 1-2 gange årligt under overskriften 'Dansk Kræftforum'.
I 2021 afholdes møde i Dansk Kræftforum den 26. november.

Repræsentantskabet i DMCG.dk er sammensat således:
 

DACG - Danish Anal Cancer Gruppe

   

Karen-Lise Garm Spindler (K.G.Spindler@rm.dk) - formand for DACG

For yderligere information, kontakt venligst Karen-Lise Garm Spindler

DAHANCA - Danish Head and Neck Cancer Group

 
Jørgen Johansen 
(j.johansen@dadlnet.dk) - formand for DAHANCA

Jens Overgaard (jens@oncology.au.dk) - medlem af F.U.

For yderligere information se DAHANCAs hjemmeside her

DAPHO - Dansk Pædiatrisk Hæmatologisk og Onkologisk Studiegruppe

   
Pernille Wendtland (pern.edsl@rm.dk) - Formand for DAPHO
 
For yderligere information se DAPHOs hjemmeside her

DBCG - Danish Breast Cancer Group

   

Birgitte Vrou Offersen (Birgitte.Offersen@auh.rm.dk ) - Formand for DBCG

Peer Christiansen (peerchri@rm.dk) - Medlem af DMCG.dk FU for DBCG

Bent Ejlertsen (bent.ejlertsen@rh.regionh.dk) - Medlem af DBCG

Maj-Britt Jensen (mj@dbcg.dk) - Medlem af DBCG

For yderligere information se DBCGs hjemmeside her
 

DCCG - Danish Colerectal Cancer Group

   

Camilla Qvortrup (camilla.qvortrup@regionh.dk) - Formand for DCCG

Mads Klein (Mads.Klein@regionh.dk) - Medlem af DCCG

Jon Kroll Bjerregaard (jon.kroll.bjerregaard@regionh.dk) - Formand for databasen

For yderligere information se DCCGs hjemmeside her

DEGC – Dansk EsophagoGastrisk Cancer Gruppe


Michael Achiam
(Michael.Patrick.Achiam.01@regionh.dk) – formand for DECG

Marianne Nordsmark (marinord@rm.dk) - Medlem af DEGC

For yderligere information se DEGC's hjemmeside 

DGCG - Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe

   

Lars Fokdal (larsfokd@rm.dk) - formand for DGCG

Claus Høgdall (Claus.Hogdall@regionh.dk) - formand for DGCD

Mansoor Raza Mirsa (Mansoor.Raza.Mirza@regionh.dk) - medlem af DGCG

For yderligere information se DGCGs hjemmeside her

DHG - Dansk Multidisciplinær Non-Melanom Hudkræft Gruppe


Vibeke Koudahl
(Vibeke.Koudahl@rsyd.dk ) – formand for DHG

Henrik Sølvsten (h.solvsten@gmail.com ) – formand for databasen

DLCG - Dansk Lunge Cancer Gruppe

   

Torben Riis Rasmussen (torbrasm@rm.dk) - Formand for DLCG

Erik Jakobsen (Erik.Jakobsen@rsyd.dk) - Leder af DLCR, medlem af F.U.

Karin Holmskov (karin.holmskov@rsyd.dk) - Formand for DOLG

For yderligere information se DLCGs hjemmeside her

DLGCG - Dansk Lever-Galdevejscancer Gruppe

 

Peter Nørgaard Larsen (Peter.Noergaard.Larsen@regionh.dk) - Formand for DLGCG

For yderligere information se DLGCG's hjemmeside - OBS, ny side under udarbejdelse

DMCG-PAL - Palliativ Indsats

   

Henrik Larsen (hlarsen@dadlnet.dk) - Formand for Forretningsudvalget i DMCG-PAL

Mogens Grønvold (mogens.groenvold@regionh.dk) - Medlem af Forretningsudvalget i DMCG-PAL og Formand for bestyrelsen for Dansk Palliativ Database

For yderligere information se DMCG-PAL's hjemmeside her

DMG - Dansk Melanom Gruppe

   

Lisbet Rosenkrantz Hølmich (lisbet.rosenkrantz.holmich@regionh.dk) - Formand for DMG

Grethe Schmidt (grethe.schmidt@regionh.dk) - Medlem af DMG

Lise Højberg (Lise.Hoejberg@rsyd.dk) - Medlem af DMG

For yderligere information se DMGs hjemmeside her

DNOG - Dansk Neuro-Onkologisk Gruppe

   

René J. Laursen (rjl@dadlnet.dk) - Formand for DNOG

Steinbjørn Hansen (Steinbjoern.Hansen@rsyd.dk) - Sekretær i DNOG

For yderligere information se DNOGs hjemmeside her

DOOG - Dansk Okulær Onkologi Gruppe

   

Peter Bjerre Toft (Peter.Bjerre.Toft@regionh.dk) - Formand for DOOG

Steen Fiil Urbak (steeurba@rm.dk) - Næstformand for DOOG

For yderligere information se DOOGs hjemmeside her

DPCG - Dansk Pancreas Cancer Gruppe

 

Per Pfeiffer (per.pfeiffer@rsyd.dk) - Formand for DPCG/ DPCD

Claus Fristrup (claus@fristrup.net) - Projektleder for DPCD

Michael Bau Mortensen (michael.bau.mortensen@rsyd.dk) – Medlem af styregruppen for DPCG og DPCD

For yderligere information se DPCG's hjemmeside 

DSG - Dansk Sarkom Gruppe

   

Kim Francis Andersen (kim.francis.andersen.01@regionh.dk) - Formand for DSG

Peter Holmberg Jørgensen (Peter.Holmberg@aarhus.rm.dk) - Formand for databasen

For yderligere information se DSGs hjemmeside her

DUCG - Dansk Urologisk Cancer Gruppe

   

Dansk Urologisk Cancer Gruppe er en paraplyorganisation med 5 under-DMCG'ere: DaBlaCa, DaPeCa, DaProCa, DaRenCa og DaTeCa.

Michael Borre (borre@clin.au.dk) - Formand for DUCG og DaProCa, formand for DMCG.dk


Jørgen Bjerggaard Jensen (Bjerggaard@skejby.rm.dk) - Formand for DaBlaCa samt DaBlaCa-databasen


Mikael Aagaard (mikael.aagaard@regionh.dk) - Formand for DaPeCa

Birgitte Grønkær Toft (birgitte.groenkaer.toft@regionh.dk) - Ansvarlig for DaPeCa-databasen


Peter Meidahl Petersen (peter.meidahl.petersen@regionh.dk) - Medlem af DaProCa

Søren Friis (friis@cancer.dk) - Medlem af DaProCa


Lars Lund (lars.lund@rsyd.dk) - Formand for DaRenCa

Astrid Petersen (acp@rn.dk) - Formand for Databaseudvalget, DaRenCa

Nessn Azawi (nesa@regionsjaelland.dk) - Sekretær, DaRenCa


Gedske Daugaaard (kirsten.gedske.daugaard@regionh.dk) - Formand for DaTeCa

Mads Agerbæk (madsager@rm.dk) - Medlem af DaTeCa


For yderligere information se DUCGs hjemmeside her

Hæmatologisk Fællesforum

   

Hæmatologisk Fællesforum er en paraplyorganisation med 4 under-DMCG'ere: DLG, AML, DSKMS og DMSG.

Paw Jensen  (paje@rn.dk) - Formand for Hæmatologisk FællesForum

Judit Meszaros Jørgensen (judijoer@rm.dk) - Formand for DLG, se hjemmeside her

Claus W Marcher (claus.marcher@rsyd.dk) - Formand for ALG, se hjemmeside her

Mette Borg Clausen (mette.borg.clausen@regionh.dk) - Formand for DSKMS, se hjemmeside her

Emil Hermansen (nher@regionsjaelland.dk) - Formand for DMSG, se hjemmeside her