Se de kliniske retningslinjer i fælles DMCG-skabelon under menuen Pancreascancer.

For at se alle retningslinjer for pancreascancer henvises til DMCG'ens egen hjemmeside.