DMCG-Samling er et forum til sikring af en kontinuerlig kvalitetsforbedring på kræftområdet.

Kerneaktiviteten er en national multidisciplinær interkollegial auditering og diskussion af DMCG’ernes
kvalitetsrapportering (årsrapporter) og aktivitetsberetning (årsberetning).
De enkelte DMCG'er inviteres hvert andet år til et konstruktivt 'kvalitetstjek' i Samlingen og deltager på skift i den interkollegiale drøftelse og videndeling med andre DMCG’er.

Læs konceptbeskrivelsen per april 2021.

Der afholdes en prøvehandling blandt 4 DMCG'er den 7. juni 2021, hvor konceptet efterfølgende justeres til kommende samlinger.