DMCG-Samling er et forum til sikring af en kontinuerlig kvalitetsforbedring på kræftområdet.

Kerneaktiviteten er en national multidisciplinær interkollegial auditering og diskussion af DMCG’ernes
kvalitetsrapportering (årsrapporter) og aktivitetsberetning (årsberetning).
De enkelte DMCG'er inviteres hvert andet år til et konstruktivt 'kvalitetstjek' i Samlingen og deltager på skift i den interkollegiale drøftelse og videndeling med andre DMCG’er.

Læs konceptbeskrivelsen per april 2021.

Der blev afholdt en prøvehandling blandt 4 DMCG'er den 7. juni 2021, mhp. at justere konceptet til kommende samlinger.
Læs rapport fra prøvehandlingen den 7. juni 2021.

Næste DMCG-Samling afholdes mandag den 11. oktober i Regionernes Hus, Kbh.
Dagsorden til mødet 11/10 2021.

Ved spørgsmål til arrangementerne kan PA Mette Krarup kontaktes på mettkrar@rm.dk