DMCG-Samling er et forum til sikring af en kontinuerlig kvalitetsforbedring på kræftområdet.

Kerneaktiviteten er en national multidisciplinær interkollegial auditering og diskussion af DMCG’ernes kvalitetsrapportering (årsrapporter) og aktivitetsberetning (årsberetning).
De enkelte DMCG'er inviteres med jævne mellemrum til et konstruktivt 'kvalitetstjek' i Samlingen og deltager på skift i den interkollegiale drøftelse og videndeling med andre DMCG’er.

I DMCG.dk finder vi det desuden vigtigt at gennemføre de faglige diskussioner i et gensidigt forpligtende åbent forum med deltagelse af dels et regionalt ledelseslag, RKKP, DCCC, Sundhedsstyrelsen, Sundhedsdatastyrelsen og Kræftens Bekæmpelse, som alle inviteres til at deltage.

Læs konceptbeskrivelsen per april 2021.

Kommende møder

Den næste DMCG-samling er planlagt til 10. oktober 2024.
Der holdes to årlige samlinger.

Afholdte møder

Punkter til opfølgning fra samlingen den 16. maj 2024

Punkter til opfølgning fra samlingen den 12. oktober 2023

Punkter til opfølgning fra samlingen den 11. maj 2023

Punkter til opfølgning fra samlingen den 13. oktober 2022

Punkter til opfølgning fra samlingen den 19. maj 2022

Punkter til opfølgning fra samlingen i Regionernes Hus den 11. oktober 2021.

Prøvehandling i juni 2021 blev afholdt for at justere konceptet til kommende samlinger.
Læs rapport fra prøvehandlingen den 7. juni 2021

Se alle oplæg, rapporter og beretninger fra møderne i venstremenuen.

Spørgsmål og tilmelding

Ved spørgsmål til arrangementerne kontakt Michael Borre, borre@clin.au.dk

Møderne er tilgængelige for alle interesserede.