DMCG’ernes arbejde i 2023 er afspejlet i gruppernes årsberetningerne, som du nu kan orientere dig i på dmcg.dk

Årsberetningerne har til formål at formidle DMCG'ernes mange aktiviteter dels overfor samarbejdspartnere, dels til indbyrdes vidensdeling og inspiration.

Overordnet giver de samlede årsberetninger et imponerende billede af den store og meget betydningsfulde indsats, som de faglige grupper i hverdagen tilvejebringer kræftområdet.
Med de beskrevne planer for aktiviteter i 2024 demonstrerer DMCG’erne et fortsat gåpåmod og stort engagement i arbejdet for stadigt bedre og kvalitetssikrede behandlings- og efterforløb for kræftpatienterne gennem hele deres forløb.

Beretningerne samles hvert år i et overblik over gruppernes succeser og udviklingspotentialer.

Overblikket fungerer som status på arbejdet med DMCG.dk’s strategi for 2023-25, der har som mål at DMCG’erne medvirker til at give danske kræftpatienter patientforløb af høj og ensartet kvalitet samt bedst mulige livskvalitet, ved blandt andet at skabe konsensus samt bringe den sundhedsfaglige ekspertviden, kliniske indsigt og indgående kendskab til kræftpatienters forløb og behandling i spil i det danske sundhedsvæsen.

Statusberetninger fra de af DMCG.dk nedsatte udvalg, som kontinuerligt understøtter arbejdet med DMCG.dk’s indsatsområder, kan også læses i syntesen.