Kliniske retningslinjer opdelt på DMCG

For hver DMCG ligger nedenfor de kliniske retningslinjer, der er omlagt til DMCG-skabelonen.
Retningslinjernes anbefalinger (quick guides) er tilgængelige i html-format for at optimere visningen på mobiletelefon eller tablet.
Bruger du eksempelvis ofte anbefalinger fra én bestemt DMCG, anbefales det, at føje siden til mobilens hjemmeskærm.
Se vejledning til at finde retningslinjer på mobilen og til at føje en side til hjemmeskærm.

Retningslinjer, der endnu ikke er omlagt til DMCG-skabelonen skal fortsat findes på DMCG'ernes egne hjemmesider. Links hertil findes også under de enkelte DMCG'er nedenfor.

Retningslinjerne er organiseret forskelligt, for nogle gælder det, at de er organiseret efter diagnostik og behandling, for andre efter underopdeling af sygdomsområde.

Alle retningslinjer, der er omlagt i den nye DMCG-skabelon kan også søges frem i tabeloversigten, hvor du kan søge specifikt på ønsket sygdomsområde eller ønsket søgeord. 

A

B

E

G

H

Hoved-halscancer
(DAHANCA - Dansk Hoved-/halscancer Gruppe)

K

Kolorektalcancer
(DCCG - Dansk Kolorektalcancer Gruppe)

L

Lungecancer
(DLCG - Dansk Lunge Cancer Gruppe)

M

N

P

S

T

Ø