Se de kliniske retningslinjer i fælles DMCG-skabelon under menuen Nyrecancer.