Multidisciplinære team konferencer (MDT-konferencer)

MDT-konferencer er siden Kræftplan II, og med DMCG'ernes tilblivelse, blevet en vigtig del af den danske kræftbehandling.
Med de multidisciplinære vinkler på behandlingsforløbene sikres patienten et behandlingstilbud på højeste evidensbaserede niveau.
 
I 2015 blev nedsat en arbejdsgruppe under DMCG.dk, hvor man udfærdigede vejledning til afholdelse af MDT-konferencer.
Arbejdsgruppen havde som grundlag for arbejdet, at såvel Danske Regioner, RKKP, DMCG.dk og Sundhedsstyrelsen havde efterspurgt en vejledning, som er bredt klinisk forankret såvel som understøttende for dansk lov og de eksisterende kræftplaner.
 
Vejledning til MDT-konference
Vejledningen er generisk og godkendt bredt i landet, herunder af Sundhedsstyrelsen, og var klar til implementering 1. oktober 2015.
 
Implementering og udvikling
Fra DMCG.dk har der været ønske om at følge op på implementeringen og udviklingen af MDT-konferencer og afdække eventuelt behov for at tilrette den gældende vejledning.
 
Der er ved møde i DMCG.dk forretningsudvalget den 31. maj 2017 derfor nedsat et nyt MDT-udvalg, sammensat i forhold til godkendt nyt kommissorium for MDT-udvalgets fortsættelse.
Analyse af MDT-arbejdet
MDT-udvalget har undersøgt hvordan det går med implementeringen af MDT-konferencen, herunder med efterlevelse af udvalgets vejledning til MDT-konferencen. 


Undersøgelsen belyser udviklingsområder og positive erfaringer, og peger på en række udviklingspotentialer. 
Find hele MDT-rapporten her.