Multidisciplinære team konferencer (MDT-konferencer)

MDT-konferencer er siden Kræftplan II, og med DMCG'ernes tilblivelse, blevet en vigtig del af den danske kræftbehandling.
Med de multidisciplinære vinkler på behandlingsforløbene sikres patienten et behandlingstilbud på højeste evidensbaserede niveau.

Vejledning til afholdelse af MDT-konference

Vejledningen er generisk og godkendt bredt i landet, herunder af Sundhedsstyrelsen, og var klar til implementering 1. oktober 2015.

Du kan downloade vejledningen til MDT-konferencen her

I 2015 blev nedsat en arbejdsgruppe under DMCG.dk, hvor man udfærdigede vejledning til afholdelse af MDT-konferencer.
Arbejdsgruppen havde som grundlag for arbejdet, at såvel Danske Regioner, RKKP, DMCG.dk og Sundhedsstyrelsen havde efterspurgt en vejledning, som er bredt klinisk forankret såvel som understøttende for dansk lov og de eksisterende kræftplaner.

Surveyrapport, november 2021

Implementeringen af optimale rammer har været fokus for det opfølgende arbejde i udvalget, først med surveyrapport i 2019 og senest i nærværende surveyrapport vedrørende status for MDT-konferencerne i DMCG.dk foretaget blandt DMCG'erne i 2021.
DMCG.dk har et stående ønske om at følge op på implementeringen og udviklingen af MDT-konferencerne og afdække eventuelt behov for at tilrette den gældende vejledning.

English versions of the guideline and survey 2021 

Please find English versions of the MDT-guideline and 2021-survey below.

Kommissorium: implementering og udvikling er en kontinuerlig opgave

DMCG.dk har et stående ønske om at følge op på implementeringen og udviklingen af MDT-konferencerne og afdække eventuelt behov for at tilrette den gældende vejledning.
Senest er opdateret kommissiorium 2021 for MDT-udvalgets arbejde godkendt i DMCG.dk forretningsudvalget i foråret 2021.

Analyse af MDT-arbejdet udkommet i 2019

MDT-udvalget undersøgte i 2018/2019 hvordan det går med implementeringen af MDT-konferencen, herunder med efterlevelse af udvalgets vejledning til MDT-konferencen. 

Rapporten Når tværfaglighed og kompleksitet forøger den faglige kvalitet - En Analyse af MultiDisciplinære Teamkonferencer belyste udviklingsområder og positive erfaringer, og pegede på en række udviklingspotentialer.
Eksempelvis vurderede arbejdsgruppen af uddannelsespotentialet på MDT-konferencen så ud
til at kunne udnyttes i større omfang, og at mere tid til opgaven yderligere vil kunne kvalificere konferencebeslutningerne.

Historisk kommissorium

I DMCG.dk forretningsudvalget 31. maj 2017 blev nedsat et justeret MDT-udvalg, sammensat i forhold til godkendt opdateret kommissorium for MDT-udvalgets fortsættelse.