Siddende formand for DMCG.dk, professor, overlæge, dr.med., ph.d. Michael Borre blev ved generalforsamlingen den 26. november genvalgt for en treårig periode.

- "Gennem de senere år er der sat mange skibe i søen, som jeg gerne vil bidrage til får endnu mere vind i sejlene; Danske Kræftforskningsdage, de nystartede DMCG Samlinger og flere underudvalg – herunder for Retningslinjer og Tværgående Indikatorer.
Desuden skal vi til at gøre os tanker om at skære DMCG.dk strategien skarpt til, så den bliver endnu mere fokuseret for perioden 2023-25, de opgaver glæder jeg mig til at stå i spidsen for", fastslår formanden.

Se formandsberetningen for 2021.

Nyt medlem af DMCG.dk FU

Ved generalforsamlingen blev også et nyt medlem af forretningsudvalget valgt ind. Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Torben Riis Rasmussen fra Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG), der tillige er formand for DMCG.dk's MDT-udvalg og medlem af Retningslinjeudvalget, afløser mangeårigt medlem af forretningsudvalget Erik Jakobsen (DLCG).

Implementering af retningslinjer

Fokus for Dansk Kræftforum 2021 var på implementering af kliniske retningslinjer og DMCG.dk handlingsplanen for 2022.

Anders Krarup-Hansen fra Dansk Sarkom Gruppe og Peer Christiansen fra Dansk Brystcancer Gruppe præsenterede gode eksempler fra klinikken, hvor blandt andet MDT-konferencerne er et stærkt omdrejningspunkt for implementering af retningslinjer.

Forsknings- og udviklingsterapeut Emilie W. Thomsen gav en indføring i, hvilke implementeringstiltag der har effekt og hvilke der er mindre effektive, med afsæt i både forskning og praktik.

Baggrunden for sessionen var den implementeringsrapport, som blev udarbejdet i DMCG.dk og RKKP med støtte fra DCCC i 2020.
Rapporten afdækkede den aktuelle praksis for implementering af de landsdækkende DMCG-retningslinjer i 2020, og har bidraget til en vejledning, der understøtter at retningslinjerne kendes og bruges endnu mere i de faglige miljøer.

Alle oplæggene fra mødet kan downloades fra dmcg.dk

DMCG.dk handlingsplan 2022

DMCG.dk handlingsplanen for 2022 er p.t. i høring i repræsentantskabet.
Strategi og øvrige handlingsplaner kan ses på dmcg.dk, hvor 2022-planen også bliver tilgængelig så snart den er godkendt.