Repræsentantskabsmøde og DMCG.dk generalforsamling 23. november 2023

Dansk Kræftforum & DMCG.dk generalforsamling 24. november 2022

Dansk Kræftforum & DMCG.dk generalforsamling 26. november 2021

Dansk Kræftforum & DMCG.dk generalforsamling 26. november 2020

Dansk Kræftforum & DMCG.dk generalforsamling 22. november 2019

Dansk Kræftforum & DMCG.dk generalforsamling 28. november 2018

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N