Se de kliniske retningslinjer i fælles DMCG-skabelon under menuen Sarkomer.

For at se alle retningslinjer for sarkomer henvises til DMCG'ens egen hjemmeside.