DMCG'ernes årsberetninger udkommer hvert forår med en status på DMCG'ernes mange aktiviteter.
 
Beretningerne påviser organisationens fortsatte udvikling, og det faktum at de multidisciplinære cancer grupper er en central deltager i dansk kræftbehandling og organisering heraf.
Årsberetningerne er tilgængelige via menuen til venstre.
 
DMCG.dk Benchmarking Consortium har udgivet to rapporter i hhv. 2014 og 2017 med analyser af overlevelsen inden for bryst-, lunge-, tyktarm/endetarm- og æggestokkræft.
 
Der blev i 2018 i regi af RKKP desuden indgået aftale om benchmarking på fire nye områder; Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG), Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG), Dansk Esophagus‐, Cardia‐ og Ventrikelcancergruppe (DECV) samt Dansk Melanomgruppe (DMG).

Rapporterne kan læses via menuen til venstre.