Under DMCG.dk er oprettet en række tværgående udvalg, som på forskellige områder bidrager til samarbejde og vidensindsamling på tværs af grupperne. 
Der er i øjeblikket tre arbejdende udvalg indenfor tumorklassifikation (TNM), multidisciplinære team konferencer (MDT) og fra efteråret 2017 intensivering af indsatsen omkring de kliniske retningslinjer.