DMCG.dk's forretningsudvalg (FU) repræsenterer DMCG.dk og træffer beslutninger på DMCG.dk's vegne.
 
DMCG.dk blev i efteråret 2008 styrket med etableringen af et forretningsudvalg. Udvalget mødes 4 gange årligt, oftest i forbindelse med centrale møder eller møder i Dansk Kræftforum.

Forretningsudvalget består af i alt 10 personer inkl. formanden. De 7 fagpersoner vælges fra og af repræsentantskabet for en valgperiode på 3 år med mulighed for genvalg. Derudover udpeger Danske Regioner to medlemmer af forretningsudvalget, ligesom direktøren for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) har plads i udvalget.
 
Herunder findes de 7 fagmedlemmer af forretningsudvalget, samt de 2 regionsudpegede medlemmer og RKKP direktøren.
 

Michael Borre (Formand)
DUCG, DAPROCA

Lærestolsprofessor, overlæge, dr. med, ph. d.
Urinvejskirurgisk afd. K, AUH

E-mail: borre@clin.au.dk
Valgperiode: 2012-2015 + 2015-2018 + 2018-2021

Erik Jakobsen
DLCR

Overlæge, Klinisk lektor, MPM, Funk.leder kl. thoraxkirurgi
Hjerte-, lunge og karkirurgisk afd. T, OUH

E-mail: erik.jakobsen@rsyd.dk
Valgperiode: 2012-2015 + 2015-2018 + 2018-2021

Henrik Frederiksen
Hæmatologisk Fællesforum

Professor, ph.d.
Hæmatologisk afd. X, OUH

E-mail: henrik.frederiksen@rsyd.dk
Valgperiode: 2013-2016 + 2016-2019

Jens Overgaard
DAHANCA

Professor, Ledende overlæge, MD, DMSc
Eksperimentel Onkologisk Afd., AUH

Valgperiode: 2012-2015 + 2015-2018 + 2018-2021

Lene-Lundvall.jpgLene Lundvall
DGCG

Klinikchef
Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet

E-mail: Lene.Lundvall@regionh.dk
Valgperiode: 2012-2015 + 2015-2018, pt. suppleant for Ulla Peen

Mette Yilmaz
DCCG

Overlæge
Onkologisk Afd., Aalborg Universitetshospital
Valgperiode: 2014-2017 + 2017-2020
 
Peer Christiansen
DBCG

Professor, overlæge, dr.med.
Kirurgisk Afd. P, AUH

E-mail: peechr@rm.dk
Valgperiode: 2013-2015 + 2015-2018 + 2018-2021

Regionsudpegede medlemmer af FU:

michael dall_1300x1620.jpgMichael Dall
 
Lægelig direktør, MPM, ph.d.
Odense Universitetshospital & Svendborg Sygehus

E-mail: michael.dall@rsyd.dk

Anne Bukh

Koncerndirektør
Region Nordjylland

Direktør for RKKP:

Jens Winther Jensen

Direktør
Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklings-program

E-mail: jwj@rkkp.dk

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 24 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for kliniske retningslinjer på kræftområdet
Olof Palmes Allé 15
DK-8200 Aarhus N