Abonnér

DMCG.dk strategi 2020-2022

Strategi_nyhed.png

"Alle kræftpatienter i Danmark skal sikres patientforløb af høj og ensartet kvalitet samt bedst mulige livskvalitet".

Sådan indledes den overordnede vision for DMCG.dk’s strategi for 2020-2022 med afsæt i et omfattende arbejde i DMCG.dk forretningsudvalget med input fra repræsentantskabet og Danske Regioner.
  
Find strategien her.

   
Læs hele nyheden her

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 24 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for kliniske retningslinjer på kræftområdet
Olof Palmes Allé 15
DK-8200 Aarhus N